Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 SZÓCIKK
Barrot, Jacques

Barrot, Jacques francia politikus, az Európai Bizottság közlekedésügyekért felelős biztosa, az Európai Bizottság egyik alelnöke (2004–).

Jogi, majd szociológiai tanulmányai után a Párizsi Politikatudományi Intézetben (Institut d'Etudes Politiques de Paris) szerezte meg harmadik diplomáját.

Politikusi pályáját önkormányzati szinten kezdte 30 éves korában.  Az Union pour un Mouvement Populaire (UMP) párt tagja. 1974 és 1978 között a lakásépítési és városfejlesztési minisztérium államtitkára, 1978-tól másfél éven keresztül kereskedelmi- és iparügyi miniszter, majd 1979-től 1981-ig egészségügyi és szociális miniszter. Ezután ellenzéki politikus, majd  1995 októberétől 1997 közepéig munkaügyi és szociális miniszter.

Több, mint 30 éves francia politikusi pályafutást követően 2000-ben került Brüsszelbe, ahol a Romano Prodi vezette Európai Bizottság regionális politikáért felelős biztosává nevezték ki. 2002 és 2004 között az UMP elnökeként is tevékenykedett, azonban 2004 óta kizárólag az Európai Bizottságban dolgozik. 2004-ben még biztos-jelöltként az Európai Parlamenti meghallgatások során részletesen beszélt terveiről.  Mindenekelőtt kiemelte a közlekedés fontosságát, miszerint a közösség GDP-jéből 10%-kal a szállítás és fuvarozás, valamint az ezzel kapcsolatos foglakoztatás részesedik, többek között ezért is közlekedéspolitikájának elsődleges célja, hogy sikeresen hozzájáruljon az Európai Unióban a fenntartható fejlődéshez és a versenyképesség növeléséhez. Öt nagy tevékenységi kört határozott meg eme cél beteljesítése érdekében. Ide tartoznak a határozott és hiteles intézkedések a fenntartható fejlődés szolgálatában, mint például a tengeri és folyami szállítás vonzerejének növelése, az utasok jogainak megerősítése, a közlekedésen belüli biztonság globális megközelítésének kialakítása, a páneurópai infrastrukturális rendszer kialakítása, valamint a közlekedéspolitika külső tényezőinek fejlesztése a harmadik országokkal való kapcsolatok erősítése érdekében.

2006 júniusában adta ki az Európai Bizottság a 2001. évi közlekedéspolitikai fehér könyv félidei felülvizsgálatáról szóló jelentését, amely már tartalmazza Barrot közel másfél éves munkássággát is, valamint megjelöli a további célokat. A vizsgálat alapján 2001 óta megnyílt a verseny a vasúti áruszállítás előtt, kialakult az egységes európai égbolt (Single European Sky), a légi közlekedésben részt vevő utasok jogai erősödtek, a Marco Polo program ösztönzést nyújt a hatékonyabb közúti-vasúti (intermodális) szállításhoz, továbbá kijelölésre került 30 elsőbbséget élvező transzeurópai hálózati program (TEN) a közlekedési infrastruktúra további fejlesztése érdekében. Jövőbeni teendőként fogalmazták meg a közlekedésben való hatékony energiafelhasználást a megújuló erőforrások révén, ennek kapcsán egy energiahasznosítási stratégiai technológiai terv kidolgozását, valamint egy, a városi közlekedés legfontosabb megoldandó kérdéseit tartalmazó zöld könyv létrehozását. További tervként szerepel a folyami és tengerhajózással összefüggő európai kikötőpolitika meghatározása, a transzeurópai hálózatok beruházási programjának kidolgozása a 2013-ig terjedő időszakra, valamint a megvalósult intézkedések eredményeinek és következményeinek vizsgálata és ellenőrzése.

Jacques Barrot és az Európai Unió célja a közlekedéspolitikát tekintve egyértelmű: az erősödő nemzetközi versenyben a versenyképességet, biztonságot és a környezetvédelmet szem előtt tartó, a gazdasági növekedéssel és a foglalkoztatással összhangban lévő program megvalósítása, mely képes biztosítani az Európai Unión belüli mobilitást, és megfelel az EU fenntartható fejlődésére irányuló stratégiának.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius