Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK

Vágó Péter
ERASMUS & Co. - Bevezetés a hallgatói és oktatói mobilitás világába

Milyen körülmények között indult 1987-ben az Erasmus-program? Évente átlagosan hány hallgató és oktató vesz részt nemzetközi mobilitásban? Jellemzően mit tartanak a külföldi tartózkodásuk legnagyobb hasznának a hazatér? Erasmus-hallgatók? Milyen konkrét mobilitási lehetőségek állnak a magyar hallgatók és oktatók rendelkezésére? Mi minden szükséges egy sikeres pályázathoz? Hogyan lehet egy-egy külföldi utat úgy előkészíteni, hogy az a lehető legkevesebb többletkiadással járjon?

Vágó Péter munkája a hallgatói és oktatói mobilitás különböző elméleti és gyakorlati kérdései iránt érdeklődők számára készült.

Az elektronikus kiadvány letölthető a Grotius e-könyvtár sorozatban »

Grotius
a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok Intézetének és Nemzetközi Doktori Iskolájának tudományos és tudományos ismeretterjesztő on-line folyóirata. A folyóirat elektronikus változatán belül, a Grotius E-Könyvtár sorozatban a hosszabb tanulmányok mellett önálló könyvek is hozzáférhetők. A Grotius Könyvtár sorozatban pedig hagyományos, nyomtatott könyvek jelennek meg.

Ekönyvtár
Horváth Jenő : Olaszország a Nagy Háborúban. A semlegesség időszaka 1914–1915
Németh István : Az első világháború „elfelejtett” keleti frontja
Bradean-Ebinger Nelu , Lőrincz János András: Globish in Europe

Tanulmány
Környei Ágnes : Az Európán kívüli regionális kulturális együttműködés eszköztára
Stepper Péter : A kényszervándorlás biztonságiasítása Ausztriában és Szlovéniában
Hargitai Tibor : Do Eurosceptic Parties Matter for EU Politics in The Hague?
Valeria Puga Alvarez : Functional peace? The “first wave” of Nuclear-Weapon-Free Zones
Pál Melinda : The Power of Attraction, Persuasion and Co-operation: Soft Power Areas
Gálik Zoltán : A `puha` és a `kemény` Brexit nemzetközi jogi kérdései
Palik Júlia : The European Union’s civil war mediation practices in Yemen: The case of competitive mediator market
Tóth Beáta , Bradean-Ebinger Nelu: A jelenkori német Európa-politika tendenciái - Németország és a regionális hegemónia kérdése

Közlemény
Bajusz Anna : A Delors–Thatcher-vita, különös tekintettel az uniós költségvetésre
Elias Dahrouge : The Syrian refugees in Lebanon, beyond a humanitarian problem
Drávucz Renáta Ryoko , Bradean-Ebinger Nelu: A ‘Populist Zeitgeist’? Understanding contemporary populism within the framework of postmodern political communication

Recenzió
Dani Rodrik : A globalizáció paradoxona
Egedy Gergely , Gálik Zoltán: Nagy–Britannia és az európai integráció. A csatlakozástól a BREXITig

Dokumentumtár
Netanjahu miniszterelnök beszéde az ENSZ Közgyűlésén az iráni atomprogramról szóló egyezményről
Az EU–Törökország csúcstalálkozó nyilatkozata

„… nem megyünk külföldre háborúzni azért, hogy szörnyetegeket keressünk, akiket elpusztíthatunk.”
(Adams, John)

Dosszié az összes dosszié »
Brexit
dokumentum

tanulmány

Beszámoló
Békés Csaba : 20 years of the Cold War History Research Center, 1998-2018

GROTIUS KÖNYVTÁR


Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2019 Grotius