Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
MONDÁS
MONDÁS
 • A meggyőződések veszélyesebb ellenségei az igazságnak, mint a hazugságok. (Nietzsche, Friedrich)

 • Sose tárgyaljunk félelemből, de sose féljünk tárgyalni. (Kennedy, John F.)

 • A háborút az ellenségeink ellen vívjuk. A békét pedig a barátaink ellen. (De Gaulle, Charles)

 • „Vizsgálódj tárgyilagosan, vesd meg a lábad, kezeld az ügyeket nyugodtan, rejtsd el a képességeidet és várd ki a sorodat, ne tűnj ki, és sohase törj az élre”. (Teng, Hsziao-ping)

 • A történetíró feladata a megtörtént dolgok ábrázolása. (Humboldt, Wilhem von)

 • A történelem nem realizált lehetőségeire jogosulatlan egyből rásütni, hogy mivel nem realizálódtak, irreálisak is voltak. (Szűcs Jenő)

 • Anglia egy olyan gazdag emberre emlékeztet, amelyik elvesztette a vagyonát, de még nem vetett számot új helyzetével. (Adenauer, Konrad)

 • Ha egy libanoni menekült táborborban születtem volna, lehet, hogy belőlem is terrorista lett volna. (Andreotti, Giulio)

 • A szerénység szép erény, de nem az adóbevallás kitöltésekor. (Andreotti, Giulio)

 • Nagyon szeretem Németországot - támogatom, hogy kettő legyen belőle. (Andreotti, Giulio)

 • Azok a barátaim, akik sportoltak, már jó ideje nem élnek. (Andreotti, Giulio)

 • A jók gonoszsága a legveszélyesebb. (Andreotti, Giulio)

 • Bűn másokról rosszat feltételezni, gyakran azonban jövőbelátásnak bizonyul. (Andreotti, Giulio)

 • Tudom, hogy átlag termetű vagyok, de nem látok magam körül óriásokat. (Andreotti, Giulio)

 • Jobban szeretek keresztelőre járni, mint temetésre. (Andreotti, Giulio)

 • A politika nem tudomány, mint ahogy sok professzor gondolja, hanem művészet. (Bismarck, Otto von)

 • Külpolitika nélkül egy ország semmit sem számít. (Montanelli, Idro)

 • Az európai álmot csak demokraták tudják megvalósítani. (Adenauer, Konrad)

 • A földrajz ellen sok mindent lehet tenni, kivéve politizálni. (Antall József)

 • A politikus a közelgő választásokra figyel, az államférfi a jövendő nemzedékre. (De Gasperi, Alcide)

 • Európa valósággá kell, hogy váljon politikai, gazdasági és kulturális téren egyaránt. (De Gaulle, Charles)

 • A kommunizmus elmúlik. Hosszú távon, nincs olyan rezsim, amely a népakart ellenére tudna létezni. (De Gaulle, Charles)

 • Egy országot erőssé nem a hadsereg vagy a kincstár teszi, hanem a barátok száma. (Sallustius)

 • Az a kívánságom, hogy egyszer majd, amikor a mai idő köde és pora eloszlott, elismerjék rólam: megtettem a kötelességem. (Adenauer, Konrad)

 • Franciaország és Németország ugyan egy ágyban alszanak, de nagyon különböző rémálmaik vannak. (Csou En-laj)

 • Az Európai Egyesült Államok sohasem születik meg. Elutasítom, hogy közösséget vállaljak azokkal, akik a nemzetállam eltűnését szorgalmazzák. Ehelyett a nemzetállamok föderációjára törekedtem. (Delors, Jacques)

 • Az idő megérett Európa számára, de Európa nem érett meg az idő számára. (Die Zeit war reif für Europa, aber Europa war nicht für die Zeit.) (Nietzsche, Friedrich)

 • A kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet könnyű, legalább annyira, mint a tojásból rántottát készíteni. Ám a szocializmusból a kapitalizmusba való átmenet sokkal nehezebb. Olyan, mintha rántottából akarnánk tojást csinálni. (Bakatyin, Vagyim)

 • Az egységes Európát csak a zsenik értik – és a franciák. (1985) (Thatcher, Margaret)

 • Boldogtalan az az ország, amelynek hősökre van szüksége. (Brecht, Bertold)

 • Ha egy kormány mindenáron háborút akar, úgy annak megindokolására mindig akad ürügy, vagy könnyű ilyent előidézni, és ha nem akar, úgy rendkívül sok logikus és becsületes lehetőség van arra, hogy ezt jóakarattal elkerülje. (Barcza György)

 • Ubi dubium, ibi libertas - Ahol kételkendek, ott szabadság van (latin mondás) ()

 • A kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedékújra meg újra meg nem szerzi azt magának. (Kodály Zoltán)

 • „Ha korlátozzák a vélemény kifejezését, abban éppen az a különlegesen rossz, hogy az emberi nemet rabolják meg, az utókort éppúgy, mint a kortársakat, s az eltérő véleményűeket mégjobban, mint az egyetértőket.” (Mill, John Stuart)

 • „Annál, hogy az ember mit gondol, lényegesebb, hogy hogyan gondolja.” (Lukacs, John)

 • „… nem megyünk külföldre háborúzni azért, hogy szörnyetegeket keressünk, akiket elpusztíthatunk.” (Adams, John)

 • „…nem létezhet nagyobb csalás a történetírásban, mint a teljes pártatlanság és objektivitás megjátszása.” (Kennan, George F.)

 • „Nincs semmi rossz abban, hogy minden történelmi tanulmány éppannyira szól a szerzőről és az ő koráról, mint arról az időszakról, amelyről ír.” (Kennan, George F.)

 • „A mai napig nem tudom, honnan ered az amerikaiaknak az a makacs vágya, hogy minden döntésüket egyetemes vagy általános érvényűnek tekinthessék.” (Kennan, George F.)

 • „Ami Indokínát illeti, azt hiszem, a mieink elvesztették az eszüket. Nincs más teendőnk, mint kivonulni, befogni a szánkat és megpróbálni az egészet kiheverni.” (Kennan, George F.)

 • „A jó történetírás csak a téma iránti szeretetből fakadhat, és nagyon ritkán vagy talán soha a publikálj vagy pusztulj alapelvéből.” (Kennan, George F.)

 • „Egy sor okból a hidegháború ennek az országnak a szenvedélyévé vált. Nem tudnánk és nem is akarunk élni nélküle.” (Kennan, George F.)

 • „Az ember viszonya a hazájához, akárcsak bármely intim kapcsolat, mindig bonyolult…” (Kennan, George F.)

 • „Az egyéni öntömjénezés is rossz, de a kollektív öntömjénezés még veszélyesebb.” (Kennan, George F.)

 • „Egyetlen nép sem elég nagy ahhoz, hogy az egész világ ura legyen.” (Kennan, George F.)

 • „A történelem és az irodalom, az emberiség önismerete.” (Lukacs, John)

 • „Az antikommunizmus azonosítása a hazafisággal, sajnos, még ma is széles körben elterjedt az amerikai népben, és olyan emberek között is, akiknek több eszük is lehetne.” (Lukacs, John)

 • „… a történelem, azaz az emberek „csinálják” a dokumentumokat, nem pedig a dokumentumok „csinálják” a történelmet.” (Lukacs, John)

 • „Bármilyen rossz a helyzet, soha ne gondold, hogy nem lehet még rosszabb, és hogy nem tudnád elviselni még azt is.” (Sztálin, Joszif V.)

 • „Egy nemzetnek gondolkoznia kell, mielőtt cselekszik.” (Strausz-Hupé, Robert)

 • „Mindenekelőtt óvakodjunk a szegénységtől!” (Talleyrand-Périgord, Charles-Maurice de)

 • Dicséretes dolog a becsület, de az sem árt, ha igazunk van. (Churchill, Winston)

 • A diplomácia a sértés nélküli igazmondás művészete. (Churchill, Winston)

 • Aki az európai dolgok kapcsán nem hisz a csodákban, az nem realista. (Hallstein, Walter)

 • (…) az Egyesült Államok jelenlegi atomfegyver-politikája erkölcstelen, törvénytelen, katonailag szükségtelen és borzasztóan veszélyes. (McNamara, Robert)

 • Az élet egyik nagy tanulsága, hogy időnként az ostobáknak is lehet igazuk. (Churchill, Winston)

 • Azért jó sztárnak lenni, mert amikor untatod az embereket, azt hiszik, hogy az ő hibájuk. (Kissinger, Henry)

 • „A diplomácia jobban működik, ha hiteles katonai erő áll mögötte.” (Annan, Kofi)

 • Ahogy a vallásháborúk is véget értek, anélkül, hogy a vallások eltűntek volna; úgy a nacionalizmus is eltűnik majd egy nap, anélkül, hogy a nemzetek kevesebbekké válnának a hiányától. (Grillparzel, Franz)

 • „A kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet könnyű, legalább annyira, mint a tojásból rántottát készíteni. Ám a szocializmusból a kapitalizmusba való átmenet sokkal nehezebb. Olyan, mintha rántottából akarnánk tojást csinálni” (Bakatyin, Vagyim)

 • „Az emberek mindig túlságosan nagyvonalúak a mások vérével” (Camus, Albert)

 • „A szerződések olyanok, mint a lányok és a rózsák: tartanak, ameddig tartanak.” (De Gaulle, Charles)

 • „A politikusok történelmi képzelőerejének hiánya miatt vészesen meggyengülhet, akár el is tűnhet Európa korábbi vonzereje.” (Garton Ash, Timothy)

 • „…a szuverenitás nem olyan dolog, amit bedughatsz a pincébe az aranytartalékod mellé, és hetenként egyszer gyertyával a kezedben lemehetsz megnézni, hogy még mindig ott van-e.” (Heath, Edward)

 • „Az oroszok sohasem olyan erősek – se nem olyan gyengék –, mint amilyennek látszanak.” (Metternich, Klemens)

 • „A legrosszabb a kommunizmusban az, ami utána következik.” (Michnik, Adam)

 • „A gonoszok nem mindig ügyesek, és a diktátoroknak nincs mindig igazuk.” (Sir Winston Churchill)

 • Civilizáció/ Ezelőtt a háborúban/ Nem követtek semmi elvet,/ Az erősebb a gyengétől/ Amit elvehetett, elvett./ Most nem úgy van. A világot/ Értekezlet igazgatja:/ S az erősebb ha mi csínyt tesz,/ Összeűl és – helybehagyja. (Arany János)

 • A múltját feledő nemzetnek nincs jövője. (Churchill, Winston)

 • Soha ne kérj bocsánatot érzelmeid kimutatásáért, mert ha azt teszed, akkor az igazságért kérsz elnézést. (Benjamin Disraeli)

 • Egyetlen kormány sem lehet meg hosszútávon kemény ellenzék nélkül. (Benjamin Disraeli)

 • A fajok közötti különbség az egyik oka annak, hogy tartok attól: háborúk mindig létezni fognak; ugyanis a faj magában hordozza a különbségeket, a különbség a felsőbbrendűséget, a felsőbbrendűség pedig elnyomáshoz vezet. (Benjamin Disraeli)

 • Három fajta hazugság van: hazugság, átkozott hazugság és statisztika. (Benjamin Disraeli)

 • Az embereket három csoportra lehet osztani: azokra, akik elmozdíthatatlanok, azokra, akik mozgathatóak, és azokra, akik mozognak. (Benjamin Disraeli)

 • A demokrácia vitákkal teli kormányzást jelent, de csak akkor hatékony, ha be tudod fogni az emberek száját. (Benjamin Disraeli)

 • Arra a következtetésre jutottam, hogy a politika fontosabb dolog annál, mint hogy politikusokra bízzuk. (Charles de Gaulle)

 • A politikusok mindenhol egyformák. Megígérik, hogy felépítenek egy hidat ott, ahol még folyó sincs. (Charles de Gaulle)

 • Az orosz kommunizmus Marx Károly és Nagy Katalin törvénytelen gyermeke (Clement Atlee)

 • Mondd és elfelejtik, mutasd meg és emlékeznek, vondd be Őket és megtanulják. (Konfucius)

 • A hazugság már a fél világot megkerülte, még mielőtt az igazság a cipőjét felhúzná (Sir Winston Churchill)

 • A jövő héten nem lehet világválság, már tele van a naptáram. (Kissinger, Henry)

 • Annál, ha szövetségesekkel harcolsz, csak egy dolog lehet rosszabb, az, ha egyáltalán nincsenek szövetségeseid (Sir Winston Churchill)

 • Ha külföldön járok, elvből nem bírálom, és nem támadom hazám külpolitikáját. (Sir Winston Churchill)

 • Az ágyú az államhatárok helyesbítésére alkalmazott szerkezet. (Ambrose G. Bierce)

 • Béke: a kölcsönös becsapások időszaka a nemzetközi életben két háború között. (Ambrose G. Bierce)

 • Entellektüel az az ember, aki túl sok szóval ír le valamit, amiről túl keveset tud. (Dwight D. Eisenhower)

 • A gondolkodás a lehető legkeményebb munka, valószínűleg ezért gyakorolják oly kevesen. (Henry Ford)

 • Lusta ember vagyok. De a lusta ember találta fel a kereket és a biciklit is, mert utált gyalogolni meg cipekedni. (Lech Walesa)

 • Érdemes megismerni az ellenséget, mert megeshet, hogy később a barátod lesz. (Margaret Thatcher)

 • Ha valaha ismeretlen városba kerülsz, ne unatkozz, hanem tanulmányozd a várost, hátha egyszer el kell foglalnod. (Napoléon Bonaparte)

 • A siker kulcsa? Dolgozz keményen, légy kitartó, és házasodj be a Kennedy-családba! (Schwarzenegger, Arnold)

 • A tudatlanság visz valakit egy pártba, és a szégyen tartja vissza attól, hogy kilépjen belőle. (Lord Halifax)

 • Hír az, amit valaki valahol szeretne eltitkolni… minden egyéb csak hírdetés (Lord Northcliffe)

 • A legjobb érv a demokrácia ellen egy ötperces beszélgetés egy átlagos választópolgárral. (Sir Winston Churchill)

 • Vannak ellenségeid? Jó. Ez azt jelenti, hogy valamikor valamit felépítettél már az életben. (Sir Winston Churchill)

 • Az ember időnként belebotlik az igazságba, de legtöbbször feltápászkodik és továbbmegy. (Sir Winston Churchill)

 • Az emberek sosem hazudnak annyit, mint vadászat után, háború alatt, vagy választások előtt. (Bismarck, Otto von)

 • A diplomácia, a formális konvenciók leple alatt, lényegében nem ismer mást, csak a realitásokat. (Charles de Gaulle)

 • Franciaország politikáját nem tőzsdealkuszok csinálják. (Charles de Gaulle)

 • Egész életemben bizonyos képet alkottam magamnak Franciaországról. Ezt a látomást sugallta az érzelem is, az értelem is. (Charles de Gaulle)

 • A franciák olyan olaszok, akik elfelejtettek mosolyogni. (Cocteau, Jean)

 • Egy nép, amely jobban értékeli a privilégiumait az elveinél, hamar elveszti mind a kettőt. (Dwight D. Eisenhower)

 • A jó tárgyaló sosem akarja sikerét hamis ígéretekre alapozni…tévedés azt feltételezni, amiként a közvélemény tenni szokta, hogy a jó nagykövetnek a csalás művészének kell lennie. Az uralkodókkal való tárgyalásról (1716) (François de Callieres)

 • Ha valaki mindig mindenütt ott akar lenni, mindenbe bele akar szólni, akkor odajut, hogy végül nem tud tényleges befolyást gyakorolni az eseményekre. A hatás-ellenhatás egyenlőségének törvénye éppúgy érvényes a diplomáciában, mint a fizikában. (Giscard d`Estaing)

 • Soha nem ígértem nekik poklot. Csak az igazat mondtam nekik, és azt hiszik, ez a pokol. (Harry S. Truman)

 • Ha nem tudod meggyőzni őket, akkor ködösíts. (Harry S. Truman)

 • A külpolitikában, ha az érdekek úgy követelik, sokszor együtt kell haladni a tegnapi ellenféllel, hogy közösen vegyük fel a harcot a mai ellenséggel szemben. (Ivan Majszkij)

 • Ha egy szabad társadalom nem képes segíteni a sokakon, akik szegények, akkor nem tudja megmenteni a keveseket, akik gazdagok. (John F. Kennedy)

 • Menjünk hát, amerre az istenek jeladása és ellenségeim igazságtalansága vezérel. A kocka el van vetve. (Kr. e. 49) (Julius Caesar)

 • Ez a nemzet nem futhat meg a történelem elől. (Lincoln, Abraham)

 • … a háború túlságosan bonyolult dolog ahhoz, hogy a tábornokokra bízzuk. (Lloyd George)

 • Ne fogadjuk el mások ítéletét, még kevésbé higgyünk a vádaskodó gyűlöletének, hanem tartsuk fenn a magunk számára az igazság felderítését. (Lukiánosz)

 • Jobb, ha az embertől félnek, mintha szeretik, ha nem vagy képes megtenni mind a kettőt. (Niccolo Machiavelli)

 • A diplomata az az ember, aki mindig emlékszik egy hölgy születésnapjára, de sosem emlékszik a korára. (Robert Frost)

 • A politika nem rossz foglalkozás. Ha sikeres vagy, megjutalmaznak, ha nem, még mindig írhatsz egy könyvet. (Ronald Reagan)

 • Az Öböl-háború főparancsnokától megkérdezték, meg lehet-e bocsájtani a szeptemberi merényletet végrehajtó terroristáknak? A tábornok így válaszolt: Azt hiszem a megbocsátás Isten feladata, a mi dolgunk csak annyi, hogy megszervezzük a találkozót! (Schwarzkopf tábornok)

 • …keressük minden nemzettel a becsületes barátságot, de ne kössünk bonyodalmakat okozó szövetséget egyikkel sem. (Thomas Jefferson)

 • …a te mesterséged, római, az, hogy uralkodj, el ne feledd! (Vergilius)

 • Vedd ki a diplomáciát a háborúból és a dolog össze fog omlani egy héten belül. (Will Rogers)

 • A követ az a becsületes ember, akit azért küldenek külföldre, hogy az ország érdekében hazudjon. (Sir Henry Wooten)

 • Ha egy ember 30 éves kor alatt nem liberális, akkor nincs szíve, ha viszont 30 fölött nem konzervatív, akkor nincs esze. (Sir Winston Churchill)

 • A kapitalizmus belső erkölcstelensége a jólét egyenlőtlen eloszlása, a szocializmus belső erkölcsössége pedig a nyomor egyenlő eloszlása (Sir Winston Churchill)

 • Mit gondol, ki volt a második világháború legnagyobb államférfia... (Sir Winston Churchill)

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2023 Grotius