Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
66. szám (2015)E-KÖNYVTÁR

HORVÁTH JENŐ

Olaszország a Nagy Háborúban. A semlegesség időszaka 1914–1915

1882-ben Olaszország a hármasszövetség keretében Németország és Ausztria–Magyarország mellett kötelezte el magát, és a századforduló után is kitartott mellettük, amikor a nemzetközi rendszerben kezdett kialakulni a két nagy hatalmi csoportosulás (az antant és a központi hatalmak). Róma – Bülow német kancellár szavaival – a szövetséget tulajdonképpen olyan házasságnak tekintette, mint amelyben nem tilos a Franciaországgal, Angliával és Oroszországgal való „valcerezés” sem. A „valcerezés” egyébként a korszak hatalmi viszonyai közepette nem volt kivételes, valamiféle olasz sajátosság, hozzátartozott a korabeli diplomáciához. Az osztrákok és a magyarok, akik nem fogalmaztak olyan finoman, mint Bülow, már az olaszok „machiavellizmusáról” és „megbízhatatlanságáról” beszéltek. Az olasz külpolitika valóban kétarcú volt. Ez a jellegzetessége azonban nem az olaszok örök lelki alkatából eredt, hanem az ország földrajzi helyzetébõl, a többi nagyhatalomhoz viszonyított gazdasági gyengeségébõl és kisebb katonai erejébõl, valamint abból a cavour-i külpolitikai hagyatékból is, amely szerint Olaszország elsõsorban a nagyhatalmak ellentéteinek kihasználásával, manõverezéssel érvényesítheti az érdekeit.

Ebben az értekezésben (amely talán majd könyvvé kerekedik) azt elemzem, hogy 1914 nyarán, miután Szarajevóban eldördültek a Ferenc Ferdinánd életét kioltó pisztolylövések, miként reagált az olasz diplomácia a világháborúvá szélesedõ válságra, hogyan született meg az Olaszország semlegességérõl szóló deklaráció, majd 1915 tavaszára milyen bel- és külpolitikai körülmények, számítások és küzdelmek vezettek háborúba-lépés-pártiak felülkerekedéséhez, Olaszországnak a Nagy Háborúba az antant oldalán történt belépéshez.

Letölthető publikációk:

Grotius-e-konyvtar-662.4 MBPDF dokumentum2015.10.09.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius