Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
PÁLYAKÉP
Horváth Jenő

Horváth_JenôHorváth Jenő (Sopronkövesd, 1941) történelem szakos egyetemi diplomáját 1965-ben szerezte meg az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Ugyanott kezdett tanítani, végigjárta az egyetemi ranglétra fokozatait a gyakornokitól a docensiig. 1983 és 1989 között a Kossuth Könyvkiadó Nemzetközi Szerkesztőségét vezette, majd visszatért az ELTE Bölcsészettudományi Karára (1989–1992), 1992 és 1996 között az ELTE Tanárképző Karának tanára, 1996-tól a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, majd a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének docense, 2007-től egyetemi magántanár. Az 1998. tavaszi félévben vendégprofesszor volt Rómában.

Első hosszabb olaszországi tanulmányútját követően megvédte bölcsészdoktori disszertációját (1971), majd 1983-ban a kandidátusit (a történelemtudomány kandidátusa). Az ELTE-n kutató és oktatómunkája a nemzetközi munkásmozgalom történetére, a XX. századi egyetemes történetre és Olaszország történetére  koncentrálódott. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen a diplomáciatörténetre és az európai integráció történetre. 2000-től 2004-ig Széchenyi Professzori Ösztöndíjas.  2001-ben az ELTE-n lefolytatott habilitációs eljárás eredményeként megszerezte a „habilitált doktor” címet történelemtudomány tudományágban.

2006-ban főszerkesztőként elindította a www.grotius.hu e-folyóiratot.

 

Könyvek

  • Emlékirat és történelem. A VII. Hungarológiai Kongresszus (Kolozsvár, Cluj-Napolca, 2011. augusztus 22–27.) azonos című panelljének anyaga.(Társszerkesztő Pritz Pál., Társszerzőkkel szerző) Magyar Történelmi Társulat, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2012, Budapest.
  • Nemzetközi kapcsolatok története 1941–1991. (szerkesztő, társszerzőkkel szerző). Pannonprint Kft. 2009, Veszprém. (1. kidás)
  • Világpolitikai lexikon 1945–2005. (szerkesztő, társszerzőkkel szerző) Osiris Kiadó, 2005. Budapest.
  • Az európai integráció története napról napra 1945–2002. Kronológia. Osiris Kiadó, 2003, Budapest.
  • A chronology of the history of European integration, 1945-2000. Europa Institut, 2003.Budapest.
  • Évszámok könyve. Egyetemes és magyar történelmi, művelődéstörténeti kronológia. I. köt. Őskor, ókor, középkor. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2001, Budapest.
  • Évszámok könyve. Egyetemes és magyar történelmi, művelődéstörténeti kronológia. II. köt. Újkor. Nemzeti Tankönyvkiadó,  2001, Budapest.
  • Évszámok könyve. Egyetemes és magyar történelmi, művelődéstörténeti kronológia. III. köt. Jelenkor. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2001, Budapest.
  • Királyok könyve. Magyarország és Erdély királyai, királynői, fejedelmei és kormányzói.(szerkeszető, társszerzőkkel szerző). Budapest, (első kiadás) Officina Nova, 1999, Budapest.(első kiadás), Helikon Kiadó, 2004, Budapest (7. átdolgozott kiadás).

GROTIUS KÖNYVTÁR


Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2019 Grotius