Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
PÁLYAKÉP
Horváth Jenő

Horváth_JenôHorváth Jenő (Sopronkövesd, 1941) történelem szakos egyetemi diplomáját 1965-ben szerezte meg az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Ugyanott kezdett tanítani, végigjárta az egyetemi ranglétra fokozatait a gyakornokitól a docensiig. 1983 és 1989 között a Kossuth Könyvkiadó Nemzetközi Szerkesztőségét vezette, majd visszatért az ELTE Bölcsészettudományi Karára (1989–1992), 1992 és 1996 között az ELTE Tanárképző Karának tanára, 1996-tól a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, majd a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének docense, 2007-től egyetemi magántanár. Az 1998. tavaszi félévben vendégprofesszor volt Rómában.

Első hosszabb olaszországi tanulmányútját követően megvédte bölcsészdoktori disszertációját (1971), majd 1983-ban a kandidátusit (a történelemtudomány kandidátusa). Az ELTE-n kutató és oktatómunkája a nemzetközi munkásmozgalom történetére, a XX. századi egyetemes történetre és Olaszország történetére  koncentrálódott. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen a diplomáciatörténetre és az európai integráció történetre. 2000-től 2004-ig Széchenyi Professzori Ösztöndíjas.  2001-ben az ELTE-n lefolytatott habilitációs eljárás eredményeként megszerezte a „habilitált doktor” címet történelemtudomány tudományágban.

2006-ban főszerkesztőként elindította a www.grotius.hu e-folyóiratot.

 

Könyvek

  • Emlékirat és történelem. A VII. Hungarológiai Kongresszus (Kolozsvár, Cluj-Napolca, 2011. augusztus 22–27.) azonos című panelljének anyaga.(Társszerkesztő Pritz Pál., Társszerzőkkel szerző) Magyar Történelmi Társulat, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2012, Budapest.
  • Nemzetközi kapcsolatok története 1941–1991. (szerkesztő, társszerzőkkel szerző). Pannonprint Kft. 2009, Veszprém. (1. kidás)
  • Világpolitikai lexikon 1945–2005. (szerkesztő, társszerzőkkel szerző) Osiris Kiadó, 2005. Budapest.
  • Az európai integráció története napról napra 1945–2002. Kronológia. Osiris Kiadó, 2003, Budapest.
  • A chronology of the history of European integration, 1945-2000. Europa Institut, 2003.Budapest.
  • Évszámok könyve. Egyetemes és magyar történelmi, művelődéstörténeti kronológia. I. köt. Őskor, ókor, középkor. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2001, Budapest.
  • Évszámok könyve. Egyetemes és magyar történelmi, művelődéstörténeti kronológia. II. köt. Újkor. Nemzeti Tankönyvkiadó,  2001, Budapest.
  • Évszámok könyve. Egyetemes és magyar történelmi, művelődéstörténeti kronológia. III. köt. Jelenkor. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2001, Budapest.
  • Királyok könyve. Magyarország és Erdély királyai, királynői, fejedelmei és kormányzói.(szerkeszető, társszerzőkkel szerző). Budapest, (első kiadás) Officina Nova, 1999, Budapest.(első kiadás), Helikon Kiadó, 2004, Budapest (7. átdolgozott kiadás).

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius