Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 SZÓCIKK
Arab és Iszlám Tanulmányok Pápai Intézete / Pontifical Institute for Arabic and Islamic Studies (PISAI)

Az intézet publikációi közül kiemelkedik Az Arab tanulmányok (Etudes Arabes) az 1962 óta évente megjelenő arab nyelven írt szöve­gek gyűjteménye, melyhez francia, angol, olasz és spanyol nyelvű fordítás is tartozik. Az iszlámmal foglalkozó szövegek klasszi­kus és modern arab nyelven íródtak. A Ta­lálkozások (Encounters) c. folyóiratangol nyelven foglalkozik a muszlimkeresztény kapcsolatokkal. A szerzők, akik a világ bár­mely részén élhetnek, maguk is jellemzően muszlimkeresztény környezetben dolgoz­nak tanárként, kutatóként vagy lelkipásztor­ként. A kiadvány 1981 óta jelenik meg, je­lenleg évente tíz alkalommal, tehát a tanév minden hónapjában. Célja a keresztények és muszlimok közti megértés, kommunikáció elősegítése nagy információs bázisra ala­pozva. Az Islamochristiana 1975 óta évente megjelenő kiadvány, melyet a kezdetek óta az intézetben oktató professzor Maurice Bormans atya szerkeszt. A kiadvány segítsé­gül szolgál a vallásközi kutatásokhoz. Az évkönyv a világ bármely területén élő, val­lásközi párbeszéddel foglalkozó muszlimok és keresztények publikációit adja közre.  

Letölthető publikációk:

Arab és Iszlám Tanulmányok Pápai Intézete
Pontifical Institute for Arabic and Islamic Studies (PISAI)131 KBPDF dokumentum2009.07.10.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius