Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

STEPPER PÉTER

Kényszervándorlás kezelése mint a nemzetközi politika része

A kényszermigráció kutatásakor elsõdlegesen gondolhatunk a jelenség humanitárius, etikai, morális oldalára, vizsgálhatjuk az elvándorolni kényszerülõ személyek sorsát antropológiai eszközökkel, vagy magát a tágan értelmezett jelenséget történeti kutatásokon keresztül. Másrészt a kényszervándorlás nemcsak humanitárius kérdésekrõl szól, hanem a nemzetközi politika része,  indokolt az államközi interakciókat is vizsgálni. Ha a nemzetközi politika oldaláról közelítünk, az elsõ felmerülõ kérdés, hogy milyen a jelenség viszonya az államhoz, amely a korai strukturalista és fõsodorbeli (realista és liberális) elméletek alapján a központi aktor a nemzetközi rendszerben. Az, hogy menekültek jelennek meg a nemzetközi rendszerben, az állam területéhez és polgáraihoz való viszonyának megbomlását jelzik.

A kiváltó okok oldaláról szemlélõdve elmondhatjuk, hogy a kényszermigráció kapcsolatban állhat a bukott államisággal és az annak felszámolását célzó béketeremtés kudarcával.  A célországok és megoldáskeresés oldaláról nézve viszont azt láthatjuk, hogy ez egy globális és transznacionális jelenség, amely során nem csak az együttmûködésre ösztönzõ humanitárius szempontok, hanem a biztonság kérdése,  vagy akár a terrorizmus és konfliktusok elterjedésének lehetõsége  is vizsgálandó tényezõ.  Láthatjuk tehát, hogy a kényszermigráció kapcsán felmerül a nemzetközi együttmûködés és rezsimek kérdésköre, a regionalizmus, az Észak-Dél gazdasági egyenlõtlenség témája, valamint a biztonságpolitikai dimenzió is, amely alkalmassá teszi arra, hogy a nemzetközi kapcsolatok diszciplínán belül megjelenjen mint önálló kutatási program. A következõkben a liberális, realista, és biztonság elméletekhez köthetõ kényszermigrációs diskurzusokat tekintem át.

Letölthető publikációk:

Kényszervándorlás mint nemzetközi politika559 KBPDF dokumentum2017.11.06.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius