Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
Francia–német nyilatkozat
1938.12.06.

A müncheni egyezmény aláírását (1938. szeptember 29.), és az annak másnapján szintén Münchenben aláírt angol–német közös nyilatkozatot követően az appeasement-politika jegyében Franciaország is közös nyilatkozatban rögzítette a hitleri Németországgal való megbékélését.

Forrás: Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések 1918–1945. A két világháború közötti korszak és a második világháború legfontosabb politikai szerződései. Közgazdasági és Jogi könyvkiadó, 1966, Budapest. 438.

 

 

Francia–német nyilatkozat

Georges Bonnet úr, a Francia Köztársaság külügyminisztere és Joachim von Ribbentrop úr, a Német Birodalom külügyminisztere kormányaik nevében és azok megbízásából Párizsban 1938. december 6-án történt találkozásuk alkalmával a következőkben állapodtak meg:

1. A francia kormány és a német kormány egyek abban a meggyőződésben, hogy a Franciaország és Németország közötti békés és jószomszédi viszony az európai helyzet megszilárdításának és az általános béke fenntartásának egyik leglényegesebb eleme. Ennélfogva mindkét kormány minden erejét latba fogja vetni aziránt, hogy a két ország közötti kapcsolatok ilyen alakulását biztosítsa.

2. Mindkét kormány megállapítja, hogy országaik között nincs többé semmilyen függőben levő területi kérdés, és a két ország között jelenleg fennálló határokat ünnepélyesen végleges határoknak ismerik el.

3. Mindkét kormány elhatározta, hogy harmadik hatalmakkal való különleges kapcsolataik épségben tartása mellett a két országot érintő minden kérdésben érintkezésben maradnak, és ha e kérdések későbbi fejlődése nemzetközi nehézségekhez vezetne, úgy tanácskozni fognak egymással.

Ennek hiteléül a két kormány képviselői aláírták a jelen nyilatkozatot, amely azonnal érvénybe lép.

Kelt két példányban, francia és német nyelven, Párizsban, 1938. december 6-án.

 

Georges Bonnet

Joachim von Ribbentrop

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius