Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

ENDRÉNYI GÁBOR

Hol tart India? Nagyhatalmiság: álom vagy valóság?

India a közelmúltban (2007. augusztus 15-én) ünnepelte függetlenségének 60 évfordulóját. Az eltelt hat évtized alatt mind India, mind a világ, a nemzetközi rend számos változáson ment keresztül. Komoly eltolódások történtek a „(nagy)hatalmi palettán” is: megszűnt az egyik szuperhatalom, a Szovjetunió – és vele együtt az egész bipoláris rend –, a másik, az Egyesült Államok, pedig, mint a hidegháború győztese, tovább erősödött és egyértelműen a világ vezető hatalmává vált. Bizonyos országok (Németország, Japán) hatalmi – egyes vélekedések szerint nagyhatalmi – pozícióra tettek szert, mások (Franciaország és Nagy-Britannia) a középhatalmiság felé csúsznak vissza. Az 1990-es években megindult, mára látványos méreteket öltő gazdasági fejlődésével Kína a nagyhatalmi pozíciójából már-már szuperhatalmi magasságokba tör. Bizonyos tekintetben – a nemzetközi rendszer új jelenségeként – akár már önálló hatalmi pólusnak vehető az egyre mélyülő, manapság már közel sem kizárólag gazdasági, hanem (alapvetően a közös kül- és biztonságpolitikának hívott együttműködésének köszönhetően) politikai jelleget is magán hordozó integráció, az Európai Unió is.

Végül, de nem utolsó sorban nem szabad megfeledkezni a 21. század Kína melletti másik meghatározó hatalmáról, Indiáról. Holt tart ma India? Milyen szerepet tölt be manapság a nemzetközi rendben és mire lehet képes a jövőben?

A tanulmány ezekre a kérdésekre igyekszik választ adni azon tényezők India tekintetében való megvizsgálásával, amelyek leginkább befolyásolják a nagyhatalmiságot. Az írás alapvetően a jelen és a közelmúlt történéseire, folyamataira koncentrálva igyekszik megragadni a nagyhatalmi pozíciót meghatározó néhány legfontosabb attribútumot – gazdaság, társadalmi-belpolitikai kérdések, valamint a kül- és biztonságpolitikai kérdéskör –, bemutatva, elemezve azokat, feltárva erős és gyenge oldalaikat és ennek segítségével igyekszik India ebből a szempontból való várható jövőjét is vizsgálat alá vetni.

Letölthető publikációk:

Hol tart India?117 KBPDF dokumentum2007.12.13.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius