Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

GÁLIK ZOLTÁN

Se veled, se nélküled – Az Egyesült Királyság és az Európai Unió viharos évei

David Cameron konzervatív-liberális koalíciós kormányának külpolitikai napirendjét az Egyesült Királyság és az Európai Unió viszonya dominálta az elmúlt négy évben. A miniszterelnök 2013. január 23-án elmondott beszédében pedig egyenesen a szigetország és az integráció közötti új viszony kialakításának igényérõl beszélt, és hitet tett egy 2017-ben kiírandó népszavazásról, amelyben a választók az Unióban való bent maradásról vagy kilépésrõl szavazhatnának. A Konzervatív Párton belül egyre inkább teret nyerõ euroszkeptikus tagok mellett a Westminsterben helyet foglaló képviselõk közül is mind többen követelték az Európához fûzõdõ viszony újraértelmezését. A kormányfõnek nehéz konzekvens Európa-politikát folytatnia, hiszen nincs meg az egyedüli kormányzáshoz szükséges többsége a Westminsterben, a liberális demokraták, akik a parlamenti pártok közül a leginkább Európa-barát politikát hirdetnek, ellensúlyt és egyszersmind korlátokat is jelentenek az európai ügyekben. A koalíció megalakulásakor sokan éppen ezt az ellentétet gondolták az együttmûködés fenntarthatatlansága okának, azonban – a várakozásokkal ellentétben – a két pártnak sikerült hatékonyan együttmûködnie. David Cameron azonban nem csak a párt belsõ megosztottsága miatt szembesült nehézségekkel. Az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártja (United Kingdom Independence Party, UKIP) térnyerésével – és különösen annak a 2014. májusi európai parlamenti választásokon elért elsõ helyezésével – újabb külsõ kihívással találta magát szembe. A Munkáspárt, amely hosszabb ideje vezet a parlamenti választások esélyét felmérõ közvélemény-kutatásokban, a konzervatívoknál mérsékeltebb, kiegyensúlyozottabb Európa-politikát hirdet, újabb alternatívát kínálva a választóknak.

Letölthető publikációk:

Se veled, se nélküled - Az Egyesült Királyság és az Európai Unió viharos évei444 KBPDF dokumentum2016.07.04.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius