Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 VITA

CSICSMANN LÁSZLÓ

Az iszlámmal szembeni előítéletekről

Arday Lajos vitára ingerlő tanulmányában az európai identitás kapcsán felmerülő 21. századi dilemmákkal foglalkozik. Statisztikai adatok sorával bizonyítja azon megállapítását, amely szerint: „… az egyházi befolyás a társadalmi és politikai életben [Nyugat-Európában – CSL] jelentéktelenre zsugorodott…”, miközben – ezzel ellentétben a nyugati civilizáció határain vallási köntösben jelentkeznek az etnikai konfliktusok. Esettanulmányok sorával támasztja alá fenti téziseit, a balkáni válságtól kezdve az IRA tevékenységének bemutatásán keresztül érinti szinte az összes európai kisebbségi kérdést. A tanulmány második felében kitér az európai muszlim közösségek társadalmi integrációjára. Az európai muszlim közösségekkel, de különösen az iszlám vallással kapcsolatos kijelentései és következtetései – véleményem szerint – különösen vitathatóak, megkérdőjelezhetőek. A szerző az európai muszlimok és a többségi társadalom békés egymás mellett élésének kérdését elemezve meglehetősen borúlátó, negatív képet fest elénk. Okként az iszlámot jelöli meg, amelynek célja – szerinte – teokratikus államok megteremtése világszerte, következésképpen Európában is.

Letölthető publikációk:

Hozzászólás Arday Lajos Vallások, konfliktusok az egységesedő Európában című tanulmányához170 KBPDF dokumentum2007.01.18.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius