Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
Az elsõ bécsi döntés
1938.11.02.

A müncheni egyezményhez fűzött harmadik kiegészítő nyilatkozatban (1938. szeptember 29.) a négy nagyhatalom képviselője kijelentette, hogy amennyiben a csehszlovákiai lengyel és magyar kisebbségek kérdését a következő három hónapon belül az érdekelt kormányok közötti megegyezés útján nem rendezik, a négy hatalom kormányfői újabb összejövetelének tárgya lesz.

Szeptember 30-án a lengyel kormány jegyzéket intézett a csehszlovák kormányhoz, amelyben követelte a Teschen-Szilézia átadását. A csehszlovák kormány október 1-jén elfogadta a lengyel ultimátumot. A lengyel jegyzéknek megfelelően Tešin vidékét a lengyel katonai hatóságoknak október 2-án adták át; a tešini körzet (540 km2), valamint a freystadti körzet (257 km2) többi részének kiürítése és a lengyel hatóságoknak való átadása október 10-én történt meg.

A közvetlen magyar–csehszlovák tárgyalások október 9-én Komáromban kezdődtek meg, de nem vezettek eredményre, és október 13-án megszakadtak. A két kormány jegyzékváltás útján megegyezett abban, hogy döntőbíráskodásra a német és az olasz kormányt kérik fel.

Az 1938. november 2-i első bécsi döntőbírói ítélet meghozatalában – a müncheni egyezménnyel ellenben – Anglia és Franciaország képviselői nem vettek részt.

Magyarország az első bécsi döntés következtében szorosabban felzárkózott a Berlin–Róma-tengely politikájához. Magyarország 1939. február 24-én csatlakozott az antikomintern paktumhoz, majd Németország kívánságára április 11-én kilépett a Népszövetségből.

A második világháború után az Egyesült Nemzetek az első bécsi döntőbírói ítéletet nem ismerték el.

A szövetséges hatalmak Magyarországgal 1945. január 20-án kötött fegyverszüneti egyezményének 19. pontja, valamint a Magyarországgal 1947. február 10-én kötött békeszerződés 1. cikke a döntőbírói határozat rendelkezéseit semmisnek és érvénytelennek nyilvánította.

Forrás: Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések 1918–1945. A két világháború közötti korszak és a második világháború legfontosabb politikai szerződései. Közgazdasági és Jogi könyvkiadó, 1966, Budapest. 439–441. A dokumentumot újra közreadja N.I.

 

Letölthető publikációk:

Az-elso-becsi-dontes379 KBPDF dokumentum2013.06.06.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius