Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 BESZÁMOLÓ
Beszámoló Vigvári Gábor Globalizáció és fejlesztő állam. A nemzetközi rezsimek változásának hatása a fejlesztő államra

A Budapesti Corvinus Egyetemen 2012. június 22-én lezajlott Vigvári Gábor Globalizáció és fejlesztő állam. A nemzetközi rezsimek változásának hatása a fejlesztő államra c. PhD-értekezésének nyilvános vitája. A disszertáció a Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskolában készült, a jelölt témavezetője Benczes István (PhD) volt. A BCE Társadalomtudományi Területi Doktori Tanácsa az értekezés bírálatára Csáki Györgyöt (CSc) és Andor Lászlót (CSc) kérte fel. A bíráló bizottság tagjai voltak: Hámori Balázs (CSc, a bíráló bizottság elnöke), Losoncz Miklós (DSc), Báger Gusztáv (CSc), Kutasi Gábor (PhD, Szent-Iványi Balázs (PhD, a bíráló bizottság titkára) és a két opponens.

A nyilvános vita az egyetem doktori szabályzatának megfelelően lezajlott. A bíráló bizottság a disszertációt és a védést a következőképpen értékelte: „A disszertáció újszerű módon kapcsolja össze a világgazdaságtan és az NPG szakirodalmát, és keretként alkalmazza azt a fejlesztő állam kérdésének vizsgálatára. A dolgozat nagy szakirodalmi bázison nyugszik és multidiszciplináris szemlélet jellemzi azt. Néhány lényeges helyen azonban szükség lett volna pontosabb fogalmazásra (pl. a rezsimelmélet magyarázóképessége esetén). Bár a dolgozat alapvetően elméleti munka, a hipotézisek bizonyítása során több empirikus hivatkozás erősebbé tette volna az érvelést.”

A bíráló bizottság „summa cum laude” minősítéssel javasolta a PhD-fokozat megadását a BCE Társadalomtudományi Területi Doktori Tanácsának.

Az értekezés bekötött példánya megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárának olvasóter­mé­ben és elektronikus változata a http://phd.lib.uni-corvinus.hu/625/ címen.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius