Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

KÖRNYEI ÁGNES

A kulturális diplomácia modelljei

A kultúra, a civilizáció szerepének felértékelõdése a nemzetközi kapcsolatokban általánosan elfogadott jelenség napjainkban, és a spontán kulturális egymásra hatás mellett már a XIX. század végén megjelent a tudatos kulturális együttmûködés. A XXI. században a kormányok fontosnak tartják az országról kialakított képet (nationbranding/országmárkázás), a különbözõ tényezõk hatására kialakuló puha hatalmat (soft power vagy a modernebb smart power). A vonzó kép kialakítása érdekében dolgozzák ki a nyilvános diplomácia (public diplomacy) irányvonalait, részleteit és használják fel a kulturális kapcsolatokat, amelyek kiépítésének azonban az elõbbitõl eltérõ céljai is vannak. Például a francia kulturális diplomácia fejlõdésének alapja a kulturális kisugárzás (rayonnement culturelle) politikai pártokon átívelõ általános támogatása, míg az olasz és a német megközelítés a külföldön élõ honfitársakkal történõ kapcsolattartással kezdõdött. A magyar kulturális diplomácia esetében a külföldi ösztöndíjrendszer kiépítését belpolitikai érdek, a magyar értelmiség megerõsítése motiválta. A gazdasági érdek vagy a turizmus támogatása döntõ szempont például Ausztrália kulturális diplomáciájában, míg Kína vagy Törökország kulturális expanzióját nyilvánvalóan hatalmi, politikai szándékok is befolyásolják.

Letölthető publikációk:

A-kulturalis-diplomacia-modelljei752 KBPDF dokumentum2015.05.14.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius