Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
A Robertson-terv
1948.08.16.

Az 1948 tavaszán kirobbant berlini válság az év közepére „beállt”, elkezdődött a kiútkeresés, alternatív politikai javaslatok fogalmazódtak meg a válság rendezésére. A berlini blokád hatására született kiútkeresésként értékelhető Sir Brian Robertson, a németországi brit katonai kormányzó javaslata a megszálló csapatok visszavonásáról és egy központi német kormány létrehozásáról. A londoni ajánlásokra adott szovjet válasz meggyőzte Robertsont, hogy a nyugati hatalmak által választott út Németország politikai jövőjét illetően – a nyugati államalapítás és Németország tartós kettéosztása – előbb vagy utóbb elkerülhetetlenül háborúhoz vezet a szovjetekkel. A Robertson-terv ezért javasolt alternatívát a német probléma rendezésére, mégpedig abban az értelemben, hogy „a megszálló hatalmak visszavonulnának a (német) határokon túlra, átengedve Berlint és Németország döntő részét egy egységes központi kormánynak, amellyel azután a versailles-i szerződés mintájára békeszerződést kötnének”. Azért, hogy tervéhez megnyerje a Szovjetunió támogatását, Robertson javasolta: kínálják fel a szovjeteknek a részvételt a Ruhr-vidék nemzetközi ellenőrzésében. Robertson javaslatát azonban a Foreign Office kétkedéssel fogadta, és heves viták után mint „kivitelezhetetlent” és „veszedelmest” vetette el. London úgy ítélte, hogy a Robertson-terv forgatókönyve szerint egyesített Németország „nagyobb fenyegetést jelentene a békére, mint a kettéosztott”, és elvetette a németországi brit katonai kormányzó elképzeléseit.

Érdekes, hogy a berlini válság hatására George Kennan – ekkor már az amerikai külügyminisztérium tervezési osztályának, a Policy Planning Staff-nak a vezetője – is a Robertsonéhoz hasonló elképzeléseket fogalmazott meg a nyugatnémet államalapítás lehetséges alternatívájaként.  (Lásd Az amerikai Policy Planning Staff (George Kennan) javaslata az esetleges német rendezésről. 1948. 08. 12.

http://www.grotius.hu/doc/pub/RNSQCX/2010_32_mezei_geza_1948.08.12..pdf )

(A dokumentumot újra közreadja Mezei Géza)

 

Forrás: Mezei Géza (szerk.): Európa kettészakítása és a kétpólusú nemzetközi rend születése (1945–1949). Budapest, 2001. Új Mandátum könyvkiadó. 318. old.

Letölthető publikációk:

A Robertson-terv270 KBPDF dokumentum2010.02.22.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius