Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

BARSI ERZSÉBET

Hálóról hazát. Az internet mint Európa kapuja a latin-amerikai bevándorlók számára

A globális információs társadalomban a migráció a gazdasági, demográfiai és társadalmi struktúrák egyik fontos tényezője. Az elmúlt évtized eseményei azonban arra hívják fel a figyelmet, hogy a jelenleg alkalmazott bevándorlási politikák és integrációs stratégiák nem alkalmasak az egyre gyorsabb ütemű és nagyobb kiterjedésű migrációs mozgások és azok következményeinek effektív kezelésére. A bevándorlás hatékonyabb szabályozása megkívánja a migráció okainak, valamint a migránsok identitását alakító tényezők alapos ismeretét. Ennek egyik, eddig viszonylag keveset tárgyalt eleme az információs és kommunikációs technológia valamint a migráció kapcsolatának kérdése.

Kutatásom során különösen arra voltam kíváncsi, hogy az Internet milyen új módokon segíti a migránsokat az új haza keresésében, illetve a letelepedés során. Így találtam rá az online migrációs iparnak arra a stratégiájára, melynek lényege, hogy profitorientált honlapjait közösségi alkalmazásokkal bővíti, melynek köszönhetően a migráció élethelyzetében osztozó személyek felvehetik a kapcsolatot, és segítséget kérhetnek egymástól.    

Mielőtt azonban rátérnék ennek a relatíve új jelenségnek az elemzésére, az első fejezetben röviden áttekintem az IKT és migráció kapcsolatáról eddig született elméletek legfontosabb pontjait, majd a második fejezetben az online migrációs honlapok tipológiája mentén bemutatom a bevándorlásból profitáló vállalkozások Interneten születő új szegmenseit, illetve módosulásait. Ezek után veszem közelebbről szemügyre a kapcsolati tőke mint termék stratégiát, amelyet a latin-amerikaiak európai migrációjának kontextusában mutatok be.

Letölthető publikációk:

Halorol_hazat827 KBPDF dokumentum2012.03.18.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius