Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
Utasítás a németországi amerikai főbiztos, John McCloy számára
1949.11.17.

A nyugat-német államalapítási tervek felkarolásával a nyugati szövetségesek szemében a német probléma biztonsági aspektusa is megváltozott. „Jelenlegi politikánk arra irányul – emlékeztetett Robert Lovett ügyvezető külügyminiszter 1948 decemberében –, hogy Nyugat-Németországot szoros szövetségben egyesítsük Nyugat-Európa szabad és demokratikus államaival, és ezáltal lehetővé tegyük számára, hogy hozzájárulhasson és részt vehessen az európai gazdasági újjáépítésben. Nem engedhetjük meg, hogy Németország a szovjet érdekszféra részévé váljon, vagy azt, hogy a szovjet politika eszközeként építsék újjá”.

Természetesen az új Szövetségi Köztársaságnak a nemzeti szuverenitás számos jellemzőjéről le kellett mondania. Összhangban az új német alkotmánnyal, az Alaptörvénnyel, a szövetségi állam (Bund) és a tartományok (Länder) ugyan megkapták a teljes törvényhozói, végrehajtói és bírói hatalmat, a megszálló hatalmak azonban fenntartották jogaikat többek között a leszerelés, a Ruhr-vidékre vonatkozó ellenőrzés, a jóvátétel, a külügyek és a külkereskedelem ellenőrzése tekintetében. A szuverenitás jelentős korlátozásán túl az új „rajnai részállamnak” a Nemzetközi Ruhr Hatóság működésébe is bele kellett egyeznie.

Nagy jelentősége volt azonban, hogy a szövetségesek Nyugat-Németországban már 1949 áprilisában megszüntették a katonai kormányzatot, ehelyett főbiztosokat neveztek ki a megszállási politika felügyeletére. Acheson külügyminisztert különös megelégedéssel töltötte el, amikor jóbarátja John J. McCloy (a háború idején hadügyminiszter-helyettes, utána pedig a Bretton Woodsban 1945-ben létrehozott Világbank első elnöke) elfogadta a felkérést a németországi amerikai főbiztos posztjára. Az elkövetkező fél évtizedben McCloy fontos szerepet játszott abban a folyamatban, amely megvetette a (nyugat) németek nyugat-európai társulásának alapjait.

A dokumentumot közreadja Mezei Géza.

Forrás: Mezei Géza: Európa kettészakítása és a kétpólusú nemzetközi rendszer születése
(1945–1949). Budapest, 2001. Új Mandátum Könyvkiadó, 386–387. old.

Letölthető publikációk:

Utasítás a németországi amerikai főbiztos, John McCloy számára209 KBPDF dokumentum2010.02.23.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius