Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

MOLNÁR ANNA

Az olasz politika viharai. Úton a harmadik köztársaság felé?

Olaszországban éppen 20 évvel ezelõtt, csaknem kétéves agóniát követõen 1994-ben omlott össze a közel fél évszázadig létezõ ún. elsõ köztársaság”. A korrupciós botrányokkal (tiszta kezek, Tangentopoli) induló és történelmi értelemben drámai pillanatokat sem nélkülözõ folyamat új köztársasági alkotmányt ugyan nem, de az olasz pártrendszer teljes átalakulását eredményezte. Az „elsõ” és „második köztársaság” kifejezés elõször az olasz sajtóban terjedt el, majd egyre inkább a politológusok által is széles értelemben használt fogalommá vált. Nem véletlen tehát, hogy az elmúlt évek eseményeit is megragadó, bár sok tekintetben leegyszerûsítõ állítás a harmadik köztársaság létrejöttének vizionálása lett. Silvio Berlusconi 2011. novemberi lemondását az olasz sajtó nem csupán a Berlusconi-korszak, hanem a második köztársaság végeként értékelte. Az elsõ köztársaságot a kilencvenes évek elején felváltó második köztársaság mindeddig fele annyi idõt sem élt meg, mint elõdje, ugyanakkor az elsõhöz nagyon hasonló problémákkal küzd, és hasonló okokra vezethetõ vissza válsága is.

(Elsõ közlés: Mediterrán perspektívák. (Szerk.: Ferwagner Péter Ákos, Garaczi Imre, Kalmár Zoltán) Stratégiakutató Intézet, Budapest, 2015. 249-283.)

Letölthető publikációk:

Az-olasz-politika-viharai287 KBPDF dokumentum2015.06.02.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius