Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
49. szám (2012)E-KÖNYVTÁR

MOLNÁR ANDRÁS

Az Északi Áramlat földgázvezeték energetikai és biztonságpolitikai következményei a balti-térség államai számára

Dolgozatom elsõdleges célja, hogy az Északi Áramlat kapcsán felmerülõ energetikai és a biztonságpolitikai álláspontok és vélemények ismertetésén, elemzésén és ütköztetésén túl választ adjon arra a kérdésre, hogy az Északi Áramlat által közvetve vagy közvetlenül érintett államok körében miért alakult ki a projekt megítélése kapcsán gyakran egymástól is merõben eltérõ álláspontot és politikai diskurzust.

Jelen tanulmányban amellett érvelek, hogy az Északi Áramlattal kapcsolatos, számos esetben egymástól is jelentõsen különbözõ nézetek és percepciók kialakulásának okai a balti államok körében nagymértékben visszavezethetõek az Oroszországhoz és Németországhoz fûzõdõ, sérelmekkel és félreértésekkel terhelt történelemi tapasztalataikra. Emellett természetesen a jelenlegi energia- és biztonságpolitikai szempontjaik és érdekeik is meghatározó erõvel bírnak, azonban a balti-térségben a történelemnek egy olyan visszatérõ, és attitûdmeghatározó szerepe mutatkozik, amelynek figyelembe vétele nélkül nem lehetséges pontos és helytálló elemzést készíteni az Északi Áramlatról sem.

Letölthető publikációk:

Grotius_E-Konyvtar_48.1.5 MBPDF dokumentum2012.02.16.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius