Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
45. szám (2011)E-KÖNYVTÁR

SZÓLLÁTH ALIZ

„Íme az ember”. II. János Pál pápa a világpolitikában

Karol Wojty³a vitathatatlanul a 20. század nagy formátumú személyiségei közé tartozik. Különösen igaz ez mintegy 27 éves pápasága tükrében, de igaz már a megválasztása elõtti idõszakra is: személye és tevékenysége már akkortól kezdve számottevõ hatást gyakorolt a lengyel társadalomra, amelybõl aztán, az 1980-as években kiinduló „földrengés” alapjaiban rengette meg a Szovjetunió kelet-közép-európai pozícióit.

Egy egész generáció számára – köztük számomra is – II. János Pál nem egyszerûen egy pápa volt a katolikus egyházfõk sorában, hanem õ volt a pápa. Gyakorlati szempontból ez szokatlanul hosszú hivatali idejének és az ahhoz kapcsolódó egyfajta nosztalgiának is betudható, azonban ezen túlmenõen a tudományos vizsgálat arra enged következtetni, hogy a lengyel pápa elméleti és gyakorlati munkássága nem csupán egyházszervezeti szempontból rendkívül fajsúlyos, hanem világpolitikai szempontból is. Közvetlen és explicit módon sohasem politizált, ez a szerepvállalás „járulékos” volt, tudatosan megmaradt a hivatása és posztja keretein és az azok által meghatározott célokon belül, ugyanakkor az ezekbõl fakadó lehetõségeket maximálisan kihasználta. Ezzel a világpolitika „teljes értékû” szereplõjévé vált, hiszen döntõ hatást tudott gyakorolni a 20. század utolsó évtizedeinek világpolitikai dinamikáira, és egyfajta „katalizátorként” mûködött az ekkor végbement nagy változásoknál.

Letölthető publikációk:

Szollath_Aliz_Grotius_E-konyvtar1 MBPDF dokumentum2011.11.08.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius