Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
A State Department politikai nyilatkozata Németországról
1948.08.26.

 

1948. augusztus 26-án a négyhatalmi felelősség fenntartását Marshall külügyminiszter mindenfajta Berlinre vonatkozó rendezés lényegi elemének tekintette. Ez egyúttal elkötelezettséget jelentett a nyugati szövetségesek tartós nyugat-berlini jelenléte mellett. A berlini blokád kritikus szakasza véget ért, és különösen azután, hogy a légihíd sikere mindinkább kirajzolódni látszott, 1948 őszétől a nyugati hatalmak nemigen láttak okot arra, hogy kompromisszumot keressenek a szovjetekkel. Amíg a brit–amerikai légihíd Berlin túlélését biztosította, az amerikai propaganda a blokádot a szovjetrendszer könyörtelenségének és embertelenségének bizonyítékává stilizálta. A légihíd pedig az amerikai légierő zavarba ejtő fölényét demonstrálta.

Nem tudni, a szovjet diktátor valóban azt remélte-e, hogy a blokáddal megszerezheti az ellenőrzést az egész város felett, vagy esetleg engedményekre kényszerítheti a nyugati hatalmakat a londoni ajánlások tekintetében. Az azonban bizonyos, hogy a Clay tábornok által kezdeményezett – és sikeresnek bizonyult – légihíddal éppoly kevéssé számolt, mint a blokád érzelmi és politikai hatásaival. A berlini válság hatására megszilárdult a szovjet politikáról formált negatív kép, és olyan fenyegetettségi trauma keletkezett Németország nyugati felében, amely megteremtette az (egyébként szintén hiányzó) legitimitást a külön nyugat-német állam létrehozásához.

A dokumentumot közreadja Mezei Géza.

Forrás: Mezei Géza: Európa kettészakítása és a kétpólusú nemzetközi rendszer születése
(1945–1949). Budapest, 2001. Új Mandátum Könyvkiadó, 382–384. old.

Letölthető publikációk:

A State Department politikai nyilatkozata Németországról760 KBPDF dokumentum2010.02.23.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius