Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 RECENZIÓ
Urbán Judit
Ötkötetes olvasókönyv Európa 20. századi történetének első feléről

(NÉMETH ISTVÁN: A 20. század titkai. Európa (1900–1945). Történelmi olvasókönyv. 1–5. k.)

Németh István könyveivel, tanulmányaival és cikkeivel, az általa szerkesztett tankönyvekkel, dokumentumkötetekkel sokat tett azért, hogy a 20. század története iránt érdeklõdõ magyar szakmai és a szélesebb olvasóközönség megismerhesse a világ és benne Európa történetét. Ezen munkásságának része az általa szerkesztett A 20. század titkai. Európa (1900–1945) címû 2009 és 2013 között megjelent, közel kétezer oldalas, ötkötetes történelmi olvasókönyv.

A könyvek fõ szerzõje maga a szerkesztõ, mellette azonban sokan mások is írtak a kötetekbe: történelemtanárok, ambiciózus egyetemi hallgatók, akik gyakorta szemináriumi referátumaikat fejlesztették tovább cikké, vagy dokumentumokat fordítottak magyarra. A történelmi olvasókönyv mûfajnak megfelelõen a dolgozatok, a „veretes” történeti cikkek mellett rengeteg dokumentum, szépirodalmi szemelvények irodalmi részletek is idézik a kort, továbbá kronológiák, ajánló bibliográfiák is segítik az olvasó tájékozódását.

Letölthető publikációk:

Ubran_Judit_recenzio586 KBPDF dokumentum2013.06.29.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius