Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 KÖZLEMÉNY

MARÓTI DÁVID

A két Németország egyesítésének alkotmányjogi háttere

A két Németország újraegyesítése világtörténelmi jelentõségû esemény volt 25 évvel ezelõtt. Az egyesítés nem mehetett volna végbe a szovjet blokk bukása nélkül. 1989-ben a szocialista rezsimek gyengeségeit már nem lehetett többé rejtegetni. Az NDK szocialista vezetése belátta, hogy a meglévõ keretek közötti szocialista viszonyok fenntartása lehetetlen. A NDK bukása tette lehetõvé, hogy a két Németország egyesüljön, pontosabban fogalmazva, hogy az NDK csatlakozhasson az NSZK-hoz. 
A német egység létrejötte két lépésben történt. A két német állam által kötött Államszerzõdés megteremtette a gazdasági, szociális és monetáris uniót. Ezt követõen került sor az Egyesülési Szerzõdés aláírására, mely az új német egység közjogi, alkotmányjogi hátterét biztosította. A belsõ jogharmonizáció, illetve jogegyesítés mellett azonban a két német állam nemzetközi szerzõdéseit is felül kellett vizsgálni, és összhangba kellett hozni a jogutód (NSZK) jogrendszerével, beleértve a nemzetközi szerzõdésekbõl eredõ jogokat és kötelezettségeket.  

Az egyesítés ugyanakkor a mai napig megoldásra váró alkotmányjogi ellentmondásokat is szült, melyek egy új alkotmány elfogadásával kiküszöbölhetõek lennének. Ugyanakkor bebizonyosodott, hogy a Grundgesetz de facto alkotmánynak minõsül, ugyanis 1949. május 23-a óta a GG a mai napig hatályos elsõdleges alkotmányjogi forrás, és nem mutatkozik egységes politikai szándék a már megszilárdult alkotmányos rendszer megváltoztatására. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

The reunification of two German states was one of the most important event in history 25 years ago. The decline of socialist regimes created the possibilities of changing regimes in Middle-East Europe and of initiating build up new democratic constitutional systems. The weaknesses of socialism could not be hidden anymore. Political leadership of GDR admitted the socialist structure is not more sustainable. Fall of the GDR made the chances to all-German reunification, specifically joining of GDR GFR. 

The German unity has been created in two steps. State Treaty concluded by the two German states established the economic, social and monetary union. Concluding of Unification Treaty accomplished the unification process, which meant the creation of background of public and constitutional law unity. In addition to intern harmonization of law, respectively unification of law international treaties of the two German states had to be revised to create their harmony with legal system of legal successor (GFR), including the international rights and obligations derived from them.

The reunification caused many contradictions in new all-German constitutional system, which could be eliminated by passing a new constitution. However Basic Law of Federal Republic of Germany proved de facto constitution, come into force on 23. May 1949 and being valid until now, which has been the primer source of constitutional law caused the main reason Basic Law remained in force.
 

* *

Letölthető publikációk:

A két németország egyesítésének alkotmányjogi háttere387 KBPDF dokumentum

GROTIUS KÖNYVTÁR


Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2018 Grotius