Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
Az Ausztria megszállási övezeteiről és Bécs igazgatásáról szóló egyezmény
1945.07.09.

A szövetséges hatalmak 1945 tavaszán az Európai Tanácskozó Bizottságban elvi megállapodásra jutottak az ausztriai megszállási övezetek határaira és Ausztria megszállási rendszerére vonatkozóan. A hadműveletek során azonban több helyen is átlépték az akkor még nem véglegesített megszállási övezetek határait, így a szovjet-brit övezethatárt Stájerországban vagy a szovjet-amerikai övezethatárt Felső-Ausztriában. Sőt Klagenfurtba és Karinthia nagy részébe még az angolok megérkezése előtt jugoszláv csapatok vonultak be, ezek azonban a szövetségesek kérésére május 21 és 25. között kivonultak Ausztria területéről. Mindezek után egyfelől Truman és Churchill, másfelől Sztálin a június 14-18-i üzenetváltásban, (amelyben megállapodtak a németországi övezethatárok elfoglalásával kapcsolatos csapatmozdulatok tekintetében is) megállapodtak július 1-én a megfelelő csapatok Ausztriában is kezdjék meg - az Európai Tanácskozó Bizottságban létrejött elvi megállapodás szerint - a maguk megszállási övezeteikbe való vonulásukat. Ezekre a csapatmozdulatokra azonban csak az övezethatárok végleges megállapításáról szóló július 9-i egyezmény aláírása utáni hetekben került sor.
Közvetlenül az övezethatárokról szóló egyezmény megkötése előtt, a négy hatalom az Európai Tanácskozó Bizottságban aláírta az Ausztria ellenőrzési rendszeréről szóló egyezményt (július 4.), azzal, hogy az addig marad érvényben, amíg a szabad választások alapján megalakuló osztrák kormányt a szövetségesek el nem ismerik. A 14 cikkből álló egyezmény 2. cikke értelmében az ellenőrzés szervei a Szövetséges Tanács és Végrehajtó Bizottság, amelyek együttesen az Ausztriai Szövetséges Bizottságot (Allied Commission for Austria) alkotják. Az egyezmény 11. cikke értelmében Bécs város igazgatásának együttes irányítására Szövetségközi Kormányzóhatóságot (Komendatura) létesítenek, amely a Szövetséges Tanács irányítása alatt működik. Ezután az Európai Tanácskozó Bizottság befejezte az ausztriai megszállási övezetek határainak megállapítását is, úgy hogy július 9-én a vonatkozó egyezményt aláírhatták, amely 1945. július 24-én lépett hatályba.
Ami az osztrák kormányalakítás kérdését illeti, kevéssel azután, hogy a szovjet csapatok elfoglalták Bécset (1945. április 13.) megalakult az osztrák ideiglenes kormány (április 27.) Karl Renner volt kancellár elnökletével. Ez az ideiglenes kormány az 1945. november 25-én megtartott parlamenti választásokig maradt hivatalban. A választások eredményei alapján Leopold Figl alakított kormányt, Karl Renner pedig köztársasági elnök lett. A szövetséges hatalmak 1946 januárjában el is ismerték a Figl-kormányt. Majd 1946. június 28-án a szövetségesek megkötötték az Ausztria ellenőzési rendszeréről szóló új egyezményt, amely az 1945. július 4-i egyezmény helyébe lépett. Az egyezmény 14 cikkben részletesen szabályozza az osztrák kormány, valamint a július 4-ei egyezményben létesített szövetséges ellenőrző szervek és a szövetséges fegyveres erők jogkörét Ausztriában.
Ausztria szövetséges ellenőrzése és megszállása az 1955. május 15-én aláírt Osztrák államszerződéssel ért véget.
Az 1945. évi szerződés szövegét Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések 1918-1945. A két világháború közötti korszak és a második világháború legfontosabb politikai szerződései c. dokumentumkötete alapján (Budapest, 1966, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 636-639. p.) újra közreadja Horváth Jenő.

Egyezmény Ausztria megszállási övezeteiről és Bécs város igazgatásáról

1. Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság, az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége kormányai, valamint a Francia Köztársaság ideiglenes kormánya megállapodtak, hogy Ausztria területét, az 1937. december 31-én fennállott határai szerint, az Egyesült Királyság, az Amerikai Egyesült Államok, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Francia Köztársaság fegyveres erői szállják meg.
Ausztriát a megszállás céljából az alábbiak szerint négy övezetre osztják fel, amelyekből egyet-egyet juttatnak a négy hatalomnak, továbbá Bécs külön térségére, amelyet a négy hatalom fegyveres erői együttesen szállnak meg.
Északkeleti (szovjet) övezet (a mellékelt „A" térkép szerint).
Alsó-Ausztria tartományt Bécs város kivételével, Felső-Ausztriának a Duna bal partján fekvő részét, valamint Burgenland tartományt, amint az az ausztriai közigazgatási határok módosításáról szóló 1938. október elsejei rendelet hatályba lépése előtt fennállott, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének fegyveres erői szállják meg.
Északnyugati (Egyesült Államok) övezet (a mellékelt „A"...

A dokumentum folytatódik.
A teljes dokumentum megjelenítéséhez a későbbiekben be kell jelentkeznie.
A dokumentum 1 kreditet ér.
Most kattintson ide a folytatáshoz »

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius