Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 RECENZIÓ
Horváth Jenő
A Feltrinelliék. Egy olasz vállalkozó család története (1854–1942)

(SEGRETO, LUCIANO: I Feltrinelli. Storia di una dinastia imprenditoriale (1854–1942))

Luciano Luciano Segreto A Feltrinelliék című könyvében családtörténetet írt. A családtörténet a történetíráson belül tulajdonképpen régóta művelt műfaj, még ha nálunk, Magyarországon kevés is van belőle, és az ilyen művek is inkább a korábbi korszak-okhoz kapcsolódnak, például arisztokratacsaládok történetét mondják el. Nyilvánvalóan közrejátszik ebben a magyar történelem alakulása, hogy nálunk a nagypolgárság tulajdonképpen csak a 19. és a 20. század fordulóján jelent meg és története a második világháború utolsó éveiben, majd néhány év múlva az államosításokkal végképp véget is ért.

Számunkra a családtörténet inkább szép-irodalmi alkotásokban, a családregényekben jelenik meg. Mindannyian olvastunk belőlük többet is, tudjuk, hogy a családregénya regény műfaján belül azoknak a műveknek a pontos műfaji megjelölése, amelyeknél a cselekmény középpontjában egy család több generáción átívelő története áll. A családregény talán a legismertebbpéldája Thomas Mann A Buddenbrook-ház című regénye. A családregény jellegzetesen polgári műfaj; a nemzedékek egymást követő sorstörténete egyben polgárságtörténet,amelyben – Thomas Mann regényében legalább is – a feltörekvés, a konszolidáció és a hanyatlás korszakai követik egymást. A családregényekből is nagyon sok mindent megtudhatunk a 19. és a 20. század, a szeplők korának gazdasági, társadalmi, kulturális, erkölcsi, pszichológia viszonyairól, légköréről – sokszor sokkal többet, mint a rossz gazdaságtörténeti vagy társadalomtörténeti munkákból, a családregények azonban mégiscsak regények, fikciók.

A múlt, a múltba tűnt korok gazdasági és társadalmi folyamatainak történeti rekonstrukciója és elmondása mégiscsak a történész dolga és szakmája, tulajdonképpen ezt a munkát csak ő végezheti el, a tények, a történeti források lehető legszélesebb körének megismerése és feltárása alapján. Luciano Segreto történészmunkát végzett, családtörténetet írt – az pedig, hogy feltárja szereplőinek képességeit, lelki alkatát, jellemét, méghozzá fejlődésükben vagy hanyatlásukban, vagyis a gazdaságtörténészeknél szokatlan módon embereket ábrázol, ráadásul közlendőit olyan nyelvi igényességgel formálja meg, hogy az olvasó már-már úgy érzi, hogy valamiféle családregényt, szépirodalmat olvas – mindezek a történész rendkívüli képességeiről és teljesítményéről tanúskodnak

Letölthető publikációk:

A_Feltrinelliek507 KBPDF dokumentum2012.05.04.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius