Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 KÖZLEMÉNY

TÓTH PÉTER ANDRÁS

Hans Delbrück és a háborús felelősség kérdése

Az elsõ világháború kitörését követõen a háborús felelõsség kérdése szinte azonnal felszínre került. Németországban a problémakör (Kriegsschuldfrage) a háború alatt és után egyaránt nagy figyelmet kapott. A szerzõk közül kiemelkedik a jeles német hadtörténész, Hans Delbrück, aki számos publikációval kísérelt meg szembeszállni a leegyszerûsítõ, propagandisztikus irányvonallal. A vita fõ célja német szemszögbõl is a háborús felelõsség tisztázása, valamint a központi hatalmakat, így elsõsorban Németországot, a világháború kitörésében egyedül felelõsnek ítélõ szemlélet bírálata volt.

A téma 1918-tól kezdve a gyõztes országokban is nagy figyelmet kapott. Franciaországban, Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban egyaránt születtek – jelentõs értelmezésbeli különbségekkel – a kérdéskört tárgyaló munkák. A háborús felelõsség kérdéséhez, s különösen annak nemzetközi vonatkozásainak kutatásához nagy segítséget nyújtott Delbrück hagyatéka a berlini állami könyvtárban.

Delbrück az elsõ világháború kitörésétõl kezdve kiemelt figyelmet szentelt a háborús felelõsség kérdésének, elõtte pedig már kiterjedt tudományos munkássággal rendelkezett. A háborús felelõsség mellett idõvel a német katonai gondolkodás sajátosságainak és hibáinak is egyre nagyobb figyelmet szentelt. Jóllehet érvelése mindvégig tudományos alapokon állt, néhány esetben mégis külön kell választani a világháború idején, valamint a hadmûveletek befejezését követõ idõszakban keletkezett írásokat, hiszen a világháborút követõ rendszerváltás nagyobb mozgásteret hagyott, nem is szólva a forrásanyag növekedésérõl. Delbrück írásainak jelentõs része 1929-ben bekövetkezett haláláig az általa szerkesztett Preußische Jahrbücher-ben jelent meg, mert felismerte a nyilvánosság nagy szerepét, valamint a nemzetközi dimenzió jelentõségét; több írása angol és amerikai folyóiratokban is megjelent.

1919-tõl figyelemmel kísérte a német és a nemzetközi háborús felelõsséget tárgyaló munkákat és nyilatkozatokat, s szerzõikkel gyakran vitát kezdeményezett. A német stratégiával kapcsolatos vitában ugyanezt a munkamódszert alkalmazta, mivel a viták általában egy általa írott recenzió, vagy vitaindító esszé nyomán bontakoztak ki.

Letölthető publikációk:

Hans-Delbruck-es-a-haborus-felelosseg-kerdese542 KBPDF dokumentum2014.06.18.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius