Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
55. szám (2012)E-KÖNYVTÁR

BIHARI ANNA

Törökország új Közel-Kelet politikája és az arab tavasz

A munka célja az arab tavasz által elõidézett török külpolitikai változások megvizsgálása, és a dolgozat végén következtetés levonása a hipotézis helyességére nézve. A dolgozat hipotézise, hogy az arab tavasz a török külpolitikai paradigma, a zéró probléma politika átértékelésére készteti a külpolitikai vezetést, azaz a korábban alkalmazott külpolitikai stratégia többé már nem mûködik. Ennek alátámasztására a dolgozat az elsõ fejezetben megvizsgálja a megváltozott nemzetközi környezetre adott külpolitikai, elméleti választ, majd a második fejezetben áttér a külpolitikai gyakorlat elemzésére az arab tavasz idején. Ezt követõen a harmadik fejezet foglalkozik a sokat vitatott török modell kérdéskörével, amely aktuálisabb, mint valaha. A török modell arab országokbeli ihletforrásként való alkalmazásának számos elõnyét és akadályát is be kívánja mutatni a dolgozat, s nem hagyja figyelmen kívül a történelmileg kialakult negatív arab-török percepciókat. A negyedik fejezet a régi és az új Közel-Kelet összehasonlítása, s a várható jövõbeli tendenciák felrajzolása. Az ötödik fejezet a török külpolitika gazdasági megalapozottságát kutatja, a török piacgazdaság kifejlõdésétõl a 2008-as globális pénzügyi válság törökországi hatásait számba véve. Végül a hatodik fejezet a török-izraeli kapcsolatok alakulását mutatja be a Mavi Marmara tragikus esete után, s rávilágít a bilaterális kapcsolat normalizálásának nehézségeire.

A szerzõ által alkalmazott módszer a hipotézis bizonyítása szembeállításos módszerrel, amely arra koncentrál, hogy a török Közel-Kelet politikát miként változtatta meg az arab tavasz. Emellett az arab tavasz jelentette kihívások és lehetõségek feltérképezése is kiemelten fontos a dolgozatban. A munka terjedelmi korlátai miatt az aktuális helyzetre fókuszál, s nem foglalkozik a történelmi múlttal. Az arab tavasz országai közül Tunéziát, Egyiptomot, Líbiát és Szíriát érinti, s megvizsgálja Törökország ezen országokkal való kapcsolatrendszerét az arab tavasz eseményeinek fényében. A dolgozat a nemzetközi szakirodalomra támaszkodik, és török szemszögbõl nézi az arab Közel-Keleten lezajló változásokat.

Letölthető publikációk:

Grotius_E-Konyvtar_53.1.4 MBPDF dokumentum2012.07.22.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius