Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
Német-szovjet határ- és barátsági szerzõdés
1939.09.28.

Miután 1939. szeptember elsején Németország megtámadta Lengyelországot és rövid villámháború után a lengyel hadsereg az összeomlás előestéjére érkezett, szeptember 17-én megindult a Vörös Hadsereg is, és megszállta az 1939. augusztus 23-i német-szovjet megnemtámadási szerződés titkos jegyzőkönyve alapján a Szovjetunió számára megállapított lengyel országrészt. Szeptember 22-ére a német és a szovjet hadsereg kölcsönösen visszavonult a közöttük kialakított demarkációs vonalra. Majd Ribbentrop német külügyminiszter Moszkvába utazott, és szeptember 28-án Molotov külügyminiszterrel aláírták a német-szovjet határ- és barátsági szerződést, ehhez kapcsolva egy közös kormánynyilatkozatot és egy tikos kiegészítő jegyzőkönyvet. A szeptember 28-i határ- és barátsági szerződés megszüntette Lengyelországot. A volt Lengyelország területén megállapított új német-szovjet határ lényegében egybeesett az ún. Curzon-vonallal. A határ részletes leírását az 1939. október 4-én kelt pótjegyzőkönyv tartalmazta.
A szerződést a História c. folyóirat 1988. 5. sz. 34. p. közlése alapján újra közreadja Horváth Jenő.

Német-szovjet határ- és barátsági szerződés
A Német Birodalmi Kormány és a Szovjetunió Kormánya a lengyel állam szétesése után kizárólagos feladatuknak tekintik, hogy helyreállítsák ezeken a területeken a nyugalmat és a rendet, és biztosítsák az ott élő nemzetiségeknek a népi sajátosságaiknak megfelelő létet. Ebből a célból megegyeztek a következőkben:
1. cikk. A Német Birodalmi Kormány és a Szovjetunió Kormánya a kétoldalú birodalmi érdekek határául a lengyel állam területén meghatározza azt a vonalat, mely a mellékelt térképen be van rajzolva, és amelyet közelebbről a kiegészítő jegyzőkönyvben le kell írni.
2. cikk. Mindkét fél véglegesnek ismeri el a kétoldalú birodalmi érdekeknek az 1. cikkben megállapított határát, és elutasítja harmadik hatalom mindennemű beavatkozását ebbe a rendezésbe.
3. cikk. A szükséges állami újjárendezést az 1. cikkben megadott vonaltól nyugatra eső területeken a Német Birodalmi Kormány, az ettől a vonaltól keletre eső területeken a Szovjetunió Kormánya vállalja.
4. cikk. A Német Birodalmi Kormány és a Szovjetunió Kormánya a fentebbi rendezést a népeik közötti baráti kapcsolatok fokozódó fejlődése biztos alapjának tekinti.
5. cikk. Ezt a szerződést ratifikálják és a ratifikációs okmányokat a lehető leghamarább Berlinben kicserélik. A szerződés az aláírásával életbe lép.
Készült két példányban, német és orosz nyelven.
Moszkva, 1939. szeptember 28.
von Ribbentrop
V. Molotov

A Német Birodalmi Kormány és a Szovjetunió Kormányának nyilatkozata
1939. szeptember 28.

Miután a Német Birodalmi Kormány és a Szovjetunió Kormánya a ma aláírt szerződéssel véglegesen szabályozta a lengyel állam széthullásából adódó kérdéseket, és ezzel biztos alapot teremtett a tartós békére Kelet-Európában, kifejezésre juttatják egybehangzó véleményüket, hogy valamennyi nép igazi érdekeinek felelne meg, ha jelenleg egyfelől Németország, másfelől Anglia és Franciaország között fennálló háborús állapot véget érne. A két kormány ezért arra irányítja közös erőfeszítéseit, adandó alkalommal más baráti hatalmakkal egyetértésben, hogy ezt a célt, mihelyt lehetséges, elérje.
Amennyiben a két kormány fáradozásai mégis eredménytelenek maradnának, ezáltal megállapítást nyerne az a tény, hogy Anglia és Franciaország felelős a háború folytatásáért, Németország és a Szovjetunió kormányai kölcsönösen konzultálni fognak a szükséges rendszabályokról.
Moszkva, 1939. szeptember 28.
von Ribbentrop
V. Molotov

Titkos kiegészítő jegyzőkönyv

Alulírott meghatalmazottak a német-szovjet határ- és barátsági szerződés megkötésekor megállapították egyetértésüket a következőkben:
Egyik fél sem tűri területén a másik fél területére ható lengyel agitációt. Ilyen agitáció minden kiindulását megakadályozzák területükön, és kölcsönösen tájékoztatják egymást az erre irányuló rendszabályokról.
Moszkva, 1939. szeptember 28.
von Ribbentrop
V. Molotov

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius