Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 SZÓCIKK
Kroes, Neelie

Kroes, Neelie(Rotterdam, 1941) holland politikus, az Európai Bizottság versenypolitikáért felelős biztosa.Protestáns iskolákba járt szülővárosában, egyetemi tanulmányait a rotterdami Erasmus Egyetem közgazdasági fakultásán végezte 1958 és 1965 között. 1965-ben szerezte közgazdaságtudományi doktorátusát, majd az egyetem közgazdasági tanszékén közlekedés-gazdaságtani tanársegédként dolgozott. Egyetemi munkája mellett csatlakozott a VVD – holland konzervatív-liberális párt – női szervezetéhez. Ezzel egy időben apja cégénél, a „ZwaTra” Teherszállító Társaságnál már felügyelő-bizottsági tagként dolgozott. 1969 és 1971 között a rotterdami városi tanács képviselője a VVD színeiben, és részt vett a Rotterdami Kereskedelmi Kamara munkájában.

1971-től parlamenti képviselő, pártja oktatásügyi szónoka. 1977 és 1981 között az első Van Agt-kormányban a közlekedési, építésügyi, vízgazdálkodási és távközlési ügyekért felelős miniszter helyettese. A kormány bukása után az ellenzéki képviselő, majd 1982 és 1989 között az első és a második Lubbers-kormány minisztere, a közlekedési, építésügyi, vízgazdálkodási és távközlési tárca irányítója, a postai és távközlési szolgáltatások privatizációjáért volt felelős. Hollandia 1986 első felében töltötte be az Európai Tanács soros elnöki tisztségét: ekkor szerzett Kroes gyakorlati tapasztalatokat az európai döntéshozatalról.

1989-től kezdve főleg az üzleti életben tevékenykedett, rendkívül sok multinacionális vállalat felügyelő-bizottságának, tanácsadó-testületének vagy elnökségének volt a tagja. 1991 és 2000 között a Nyenrode Egyetem (magán üzleti iskola) elnöke. Érdekesség, hogy 2000-ben az egyetem tiszteletbeli doktorává avatta Bill Gates-et, annak a Microsoftnak az elnökét, akinek cégével szemben keményen fellép biztosi tisztségében. 2000-től biztos-jelöltségéig ismét számos cég felügyelő-bizottságának volt tagja.

2004-ben jelölték az Európai Bizottság versenyügyi biztosának. Ekkor üzleti tisztségeiről lemondott, érdekeltségeit nyilvánosságra hozta, mert be kívánta tartani a függetlenségre vonatkozó előírásokat. Kinevezése sokáig kétséges volt, mert sokan vélték úgy, hogy a gazdasági életben betöltött szerepe miatt nem lesz képes megőrizni pártatlanságát. Kroes azonban komolyan veszi az erkölcsi aggályokat, és valahányszor hivatala olyan céget vizsgál, amelynek vezető tisztségviselőjeként korábban már dolgozott, a belső piacért és szolgáltatásokért felelős McCreevy biztost kéri fel a helyettesítésére. 2004-es európai parlamenti meghallgatásán egyik kérdésre válaszolva így határozta meg a versenypolitika új célkitűzéseit: „A versenypolitikának elsődlegesen és leglényegesebben arra kell törekednie, hogy közreműködjön a belső piac kiteljesítésében, és  megszabadítsa az európai gazdaságot a versenyhelyzet legártalmasabb torzulásaitól.” E célból erőteljes fellépést tervezett a kartelek és az államok versenyt torzító gazdasági beavatkozásai ellen. Kiemelte a fogyasztók érdekvédelmének fontosságát, emellett úgy tervezte, hogy ellenőrizni fogja a versenyhelyzet hatékony működését „az újonnan liberalizált hálózati szektorokban, mint a postai szolgáltatások, energia, közlekedés és távközlés esetében.”

Minthogy tevékenységét mindvégig terveinek megfelelően végezte, valószínűleg rendkívül szigorú versenypolitikai biztosként fognak rá emlékezni.

GROTIUS KÖNYVTÁR


Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2018 Grotius