Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 SZÓCIKK
Kroes, Neelie

Kroes, Neelie(Rotterdam, 1941) holland politikus, az Európai Bizottság versenypolitikáért felelős biztosa.Protestáns iskolákba járt szülővárosában, egyetemi tanulmányait a rotterdami Erasmus Egyetem közgazdasági fakultásán végezte 1958 és 1965 között. 1965-ben szerezte közgazdaságtudományi doktorátusát, majd az egyetem közgazdasági tanszékén közlekedés-gazdaságtani tanársegédként dolgozott. Egyetemi munkája mellett csatlakozott a VVD – holland konzervatív-liberális párt – női szervezetéhez. Ezzel egy időben apja cégénél, a „ZwaTra” Teherszállító Társaságnál már felügyelő-bizottsági tagként dolgozott. 1969 és 1971 között a rotterdami városi tanács képviselője a VVD színeiben, és részt vett a Rotterdami Kereskedelmi Kamara munkájában.

1971-től parlamenti képviselő, pártja oktatásügyi szónoka. 1977 és 1981 között az első Van Agt-kormányban a közlekedési, építésügyi, vízgazdálkodási és távközlési ügyekért felelős miniszter helyettese. A kormány bukása után az ellenzéki képviselő, majd 1982 és 1989 között az első és a második Lubbers-kormány minisztere, a közlekedési, építésügyi, vízgazdálkodási és távközlési tárca irányítója, a postai és távközlési szolgáltatások privatizációjáért volt felelős. Hollandia 1986 első felében töltötte be az Európai Tanács soros elnöki tisztségét: ekkor szerzett Kroes gyakorlati tapasztalatokat az európai döntéshozatalról.

1989-től kezdve főleg az üzleti életben tevékenykedett, rendkívül sok multinacionális vállalat felügyelő-bizottságának, tanácsadó-testületének vagy elnökségének volt a tagja. 1991 és 2000 között a Nyenrode Egyetem (magán üzleti iskola) elnöke. Érdekesség, hogy 2000-ben az egyetem tiszteletbeli doktorává avatta Bill Gates-et, annak a Microsoftnak az elnökét, akinek cégével szemben keményen fellép biztosi tisztségében. 2000-től biztos-jelöltségéig ismét számos cég felügyelő-bizottságának volt tagja.

2004-ben jelölték az Európai Bizottság versenyügyi biztosának. Ekkor üzleti tisztségeiről lemondott, érdekeltségeit nyilvánosságra hozta, mert be kívánta tartani a függetlenségre vonatkozó előírásokat. Kinevezése sokáig kétséges volt, mert sokan vélték úgy, hogy a gazdasági életben betöltött szerepe miatt nem lesz képes megőrizni pártatlanságát. Kroes azonban komolyan veszi az erkölcsi aggályokat, és valahányszor hivatala olyan céget vizsgál, amelynek vezető tisztségviselőjeként korábban már dolgozott, a belső piacért és szolgáltatásokért felelős McCreevy biztost kéri fel a helyettesítésére. 2004-es európai parlamenti meghallgatásán egyik kérdésre válaszolva így határozta meg a versenypolitika új célkitűzéseit: „A versenypolitikának elsődlegesen és leglényegesebben arra kell törekednie, hogy közreműködjön a belső piac kiteljesítésében, és  megszabadítsa az európai gazdaságot a versenyhelyzet legártalmasabb torzulásaitól.” E célból erőteljes fellépést tervezett a kartelek és az államok versenyt torzító gazdasági beavatkozásai ellen. Kiemelte a fogyasztók érdekvédelmének fontosságát, emellett úgy tervezte, hogy ellenőrizni fogja a versenyhelyzet hatékony működését „az újonnan liberalizált hálózati szektorokban, mint a postai szolgáltatások, energia, közlekedés és távközlés esetében.”

Minthogy tevékenységét mindvégig terveinek megfelelően végezte, valószínűleg rendkívül szigorú versenypolitikai biztosként fognak rá emlékezni.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius