Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

CSISZÁR ESZTELLA

Rasid Ganúsi és a tunéziai iszlamista mozgalom diskurzuselméleti megközelítése

A Rasid Ganúsi vezette tunéziai iszlamista mozgalom és a Burgiba-rezsim, majd a Ben Ali-rezsim küzdelmének diskurzuselméleti perspektívából történő értelmezéséről eddig még nem született tanulmány.

Az alábbiakban a tunéziai iszlám diskurzusainak feltérképezésére vállalkozom, bemutatva először a diskurzuselmélet módszerét és episztemológiai nézőpontját. A dolgozat logikájának megértéséhez szükséges az új konstruktivista irányzat ismertetése, mivel a dolgozat az essexi iskola poszt-strukturalista diskurzuselméleti fogalmaival operál. Ezt követően megkísérlem feltárni az iszlám diskurzív konstrukcióját, mely ellenáll mind az orientaizmus, mind az ellentéteként létrejött értelmezés esszencializmusának. Az iszlám az iszlamista politikai diskurzusban központi, valamennyi muszlimot egyesítő jelölőként funkcionál, és mint azt majd látni fogjuk, az iszlám értelmezéséért folytatott küzdelem a mozgalom és a rezsim között egyet jelent a diskurzus hegemóniáért folyó harccal. A diskurzusok kialakulásának megértéséhez vázolom a tunéziai kontextust, melyben az Iszlám Irányzat Mozgalom (Mouvement de la Tendance Islamique – MTI, arabul al-Ittidzsah al-Iszlami létrejött, majd bemutatom a társadalmi antagonizmust, mely egyik oldalon a Burgiba-féle szekuláris diskurzust és vele szemben a növekvő népszerűségű reiszlamizációs mozgalmat hozta létre. A tunéziai iszlamista mozgalomtól elválaszthatatlan alapítójának és vezetőjének, Rasid Ganúsinak az emblematikus személyisége, akinek életrajzi adalékai alapvető jelentőséggel bírnak a mozgalom megértéséhez. Az iszlamista mozgalom perspektíváját alapvetően Ganúsi nézetei formálták. Burgiba leváltása az általa képviselt diskurzus kizökkenését eredményezte, megfigyeljük, hogyan artikulálta új csomópontjait a létrejövő új társadalmi antagonizmus, melynek egyik pólusát a Burgibát leváltó Ben Ali elnök tunéziai iszlámot hirdető diskurzusa, a másikat az MTI-t követő en-Nahda (Újjászületés) mozgalom képezte. Az iszlamista mozgalom az 1989-es választások után ismét földalatti mozgalommá vált, illetve bizonyos nézetek szerint meg is szűnt Tunéziában, miután Ganúsi londoni száműzetésébe „magával vitte” a mozgalmat is. Így a Ben Ali-rezsimet fenyegető iszlamizmus valóságáról nem sokat állíthatunk, ám diskurzuselméleti nézőpontból egyértelműnek látszik, hogy az iszlamista mozgalom, mint a hegemón diskurzus szociális antagonizmusának alkotó másikja soha nem tűnhet el, míg a diskurzus fennáll. A dolgozat a konstruktivista szemlélet alkalmazásával új értelmezési horizont felvázolását tűzi célul, melynek középpontjában tunéziai iszlám politikai identitásának megértése áll.

Letölthető publikációk:

Rasid Ganúsi és a tunéziai iszlamista mozgalom diskurzuselméleti megközelítése334 KBPDF dokumentum2010.06.28.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius