Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 BESZÁMOLÓ

PALKOVITS VALÉR

A német külügyminisztérium nemzetközi diplomata továbbképzéséről

2008 tavaszán lehetőség nyílt számomra, hogy részt vegyek az NSZK Külügyminisztériuma által a közép-, a kelet-európai és a közép-ázsiai országok fiatal diplomatái részére rendezett három hónapos szakmai továbbképzésen. A programban 18 ország 20 diplomatája vett részt.

A hivatalos nevén Nemzetközi Diplomata Továbbképzésnek nevezett program a német külügyminisztérium Német Külügyi Akadémiájának keretében, Németországnak a nemzetközi szintéren megnövekedett szerepének és felelősségének egyfajta kifejezéseképpen született. A berlini kormányzat nagy hangsúlyt helyez az ország nemzetközi kapcsolatinak ápolására, s ennek keretében – többek között – jól szervezett és felépített diplomata csere-, illetve továbbképző programokat működtet. A szóban forgó program célja, hogy a pályájuk elején álló fiatal diplomaták megosszák egymással tapasztalataikat, megismerjék egymás álláspontjait, véleményét, és megtalálják az egymás közötti összekötő elemeket, közös pontokat.

Az évente megrendezésre kerülő, több mint 50 ország fiatal külügyesei számára meghirdetett nemzetközi diplomataképzés 1992. évi létrehozása óta a Német Külügyi Akadémia egy gyakorlatorientált képzési programot épített fel angol és német nyelven. A rendszer több, ország-csoportokra lebontott program keretében valósul meg, így többek között a közép- és kelet-európai szeminárium mellett külön program „fut” a latin-amerikai-, az afrikai és az iszlám országok, illetve kifejezetten Afganisztán diplomatái számára.

A program igen széleskörű, a nemzetközi kapcsolatok minden területét érintő kérdéssel foglakozik, és az elméleti részen túl, a diplomáciai készségek gyakorlati fejlesztését is hangsúlyosan tartalmazza. Hasonló felkészítők több külügyminisztérium alaptanfolyamain nem szerepelnek, így ezekre a gyakorlati diplomácia alapjait, fortélyait megtestesítő készségek elsajátítására, a karrierjük elején álló fiatal diplomatáknak csak hosszú tapasztalati idő eltelte után nyílik lehetőségük. A kompetenciafejlesztéseken túl, a program kiváló lehetőség a kapcsolatépítésre és új barátságok kötésére.

A nemzetközi diplomataképzés alapja a Német Külügyi Akadémia diplomataképzése, amelynek keretében a szolgálatba bekerülő német attasékat, a külügyi munkavégzést megelőzően, egy éven keresztül képezik későbbi feladataik professzionális ellátása érdekében. A német fél ennek a képzési rendszernek egy szeletét mutatja be három hónap alatt a meghívott nemzetközi résztvevők számára. Mindenképpen figyelemre méltó a német diplomata-, illetve konzuli szolgálat képzése, amelynek során a munkatársak a leendő munkájuk folyamán felmerülő, minden kérdésre és területre kiterjedő alapos felkészítésben részesülnek, valamint tökéletesítik és bővítik nyelvismereteiket.

A 2008-ban megrendezésre került, 31. nemzetközi diplomataképzés szerkezetileg négy nagyobb egységből épült fel, amelyek során a modern diplomácia alapjainak, kérdéseinek és gyakorlati megvalósíthatóságának témáját jártuk részleteiben körbe, illetve a program kiegészült egy három hetes szakmai gyakorlattal is. A résztvevők szakmai gyakorlatukat német külügyminisztérium különböző részlegeinél tölthették el.

A program elméleti része a német államigazgatás felépítésének és jogrendjének megismerésén túl, átölelte a 20-21. század világpolitikáját, a gazdaságdiplomáciai és az EU-integrációs ismereteket, valamint kitért a nemzetközi jog, az emberi jogok, a „public diplomacy”, illetve a kül- és biztonságpolitika aktuális kérdéseire.

A program során több esetben is olyan gyakorlati feladatokat kellett megoldani, amelyek szerves részét képezik a diplomáciai munkának. Így igen hasznos volt a különböző tárgyalási technikáknak és stratégiáknak a gyakorlati alkalmazás során történő elsajátítása. Ennek keretében, a pontosan meghatározott szerepek és az elérendő célok kijelölése mellett, többnapos tárgyalási fordulók szimulációjára került sor. Különösen hasznos volt a diplomáciai beszéd és retorika elméleti, majd gyakorlati megismerése. Igen érdekes, egyben nehéz, de pótolhatatlan élményt jelentett a Német Védelmi Minisztérium, illetve a külügyminisztérium munkatársaival tartott „krízis-menedzsment” szimuláció, amelynek során egy külképviselet feladatait kellett ellátni válsághelyzetben.

A három hónapos berlini tartózkodás során a csoport látogatást tett a Bundesratba és a Bundestagba is, ahol a német parlamenti pártok képviselőivel is konzultálhattunk.

A program részét képező „európai tanulmányi út” során Brüsszelben az Európai Unió és a NATO intézményeivel, továbbá Hágában a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW), a Jugoszláviában elkövetett háborús bűncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Büntetőtörvényszék (ICTY), valamint a Nemzetközi Bíróság (ICJ) tevékenységével ismerkedhettünk meg közelebbről.

Budapest, 2008. július 24.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius