Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
Az NDK és az NSZK alapszerződése
1972.12.21.

Az NSZK Ostpolitikájának keretében – a Szovjetunióval és a kelet-európai ún. szocialista országokkal való kapcsolatok normalizálása mellett – Bonn számára legalább ennyire fontos kérdés volt az 1949-ben, a Németország keleti országrészében kialakult Német Demokratikus Köztárssággal való kapcsolatok kialakítása. A két német állam történetében 1970. március 19-én került sor az első kormányfői találkozóra: Willy Brandt kancellár az NDK-beli Erfurtban tárgyalt keletnémet kollégájával Willi Stoph-al, majd májusban Stoph viszonozta a látogatást az NSZK-beli Kasselban. Itt Brandt konkrét tervezettel lépett fel a „Németország területén fennálló két állam” kapcsolatainak szerződéses rendezésére, de lényegi előrelépés nem született.

Jelentős előrelépés lehetőség teremtette meg viszont az 1971. szeptember 3-án aláírt négyhatalmi egyezmény Berlinről, amely pontot tett a sorozatos Berlin körüli nemzetközi válságokra és anomáliákra. Ehhez kapcsolódott 1971. december 17-én a két német állam részéről aláírt, az NSZK és Nyugat-Berlin forgalmáról rendelkező tranzit egyezmény.

A két német állam közti viszony magas szintű rendezéséről folyó tárgyalások 1972 nyarán intenzív szakaszba léptek államtitkári szinten (az NSZK részéről Egon Bahr, az NDK részéről Michael Kohl részvételével). Ezek a tárgyalások vezette 1972. december 21-én  a két ország közötti kapcsolatok alapjairól szóló alapszerződés (Grundvertrag) aláírásához. Az alapszerződésben lefektették a békés egymás mellett élés szabályait; megerősítették a köztük fennálló határok sérthetetlenségét; megállapodtak, hogy a két állam egyike sem képviselheti nemzetközi téren a másikat, valamint a két állam székhelyén megnyitandó állandó képviseletek felállításáról is rendelkezetek. A szövetségi kormány a korábbi keleti szerződésekhez hasonlóan, a szerződés mellett kiadott külön levélben erősítette meg a német egységre vonatkozó törekvéseit. A két német állam között az NSZK igényeinek megfelelően csak államjogi és nem nemzetközi jogi viszony létesült.

Az alapszerződés 1973. június 21-én lépett hatályba. (A szerződés nyugatnémet ellenzői a Bundestag ratifikáció után a karlsruhei alkotmánybírósághoz fordultak, azonban az júliusi döntésében nem találta azt az NSZK alaptörvénybe ütközőnek.

Az alapszerződés bázisán az NDK és az NSZK között szerződések egész sora jött létre. A két Németország nemzetközi státusza is normalizálódott, egyebek mellett 1973. szeptember 18-án az NDK az ENSZ 133., az NSZK pedig 134. tagállama lett.

(A dokumentumot újraközli Vági Attila)

Az újraközlés forrásai

Németh István: A Német Szövetségi Köztársaság 1949-2009. Budapest, L’Harmattan, 2010. 489–490. o.

A szerződés eredeti, német nyelvű változatának forrása: http://www.documentarchiv.de/brd/grundlvertr.html

A szerződés angol fordításának forrása: http://www.ena.lu/basic_treaty_21_december_1972-2-7167

Letölthető publikációk:

Az NDK es az NSZK alapszerzodese79 KBPDF dokumentum2011.02.19.
Grundlagenvertrag89 KBPDF dokumentum2011.02.19.
The on Basis of Relations79 KBPDF dokumentum2011.02.19.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2023 Grotius