Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 RECENZIÓ
Horváth Jenő
XXIII. János, „a jó pápa”

(TOBIN, GREG: The good pope. The Making of a Saint and the Remaking of the Church – the Story of John XXIII and Vatican II)

A királyok és a pápák neve mellé az utókor gyakran illeszt az uralkodásukra vagy a személyiségükre jellemzõ jelzõt. XXIII. Jánost már az életében „a jó pápa”-ként emlegették a kortársak. Ez a minõsítés a halála után (1963. június 3.) össze is forrt a nevével. Ha a róla készült fényképeket, dokumentumfilmeket nézzük a pápa arcáról nyugalom és a jóság sugárzik: a telt parasztos arc, a barna szemek, a sas-orr, a széles ajkak, a nagy fülek nyugalmat és jóságot tükröznek. Ezt az arcot szinte mindenki ismerte az akkori világban, hasonlóképpen, mint az akkori fiatal amerikai elnökét, John F. Kennedyét, vagy Nyikita Hruscsovét, a szovjet pártfõtitkárét. Õk voltak az atomháborútól rettegõ, a hidegháborúba belefáradt világban az olvadás, az enyhülés, a Kelet és a Nyugat közötti békés egymás mellett élés szimbólumai. Megtestesítették az akkori emberek optimizmusát, a jobb jövõ eljövetelébe vetett erõs reménykedését és bizakodását.

Greg Tobin XXIII. Jánost a Szentatya személyiségébõl áradó egyszerûség és szerénység, a jókedvû biztonság és kegyesség alapján nemcsak „jó” pápának, hanem a békérõl szóló tanításai, a közel kétezer éves egyháznak a modern világ felé való nyitása érdekében tett erõfeszítései alapján – számunkra szokatlan szóhasználattal – „szelíd forradalmár”-nak tekinti.

Letölthető publikációk:

XXIII.Janos498 KBPDF dokumentum2013.06.12.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius