Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

DOMONKOS ENDRE

Ortega y Gasset Európa-felfogása

José Ortega y Gasset a XX. század egyik legnagyobb politikai gondolkodója és filozófusa volt. Munkáiban fontos szerepet kapott Spanyolország nemzeti fejlődésének és modernizációjának előmozdítása. Ortega számára az ország gazdaságának és társadalmának megújulása, a nemzeti hagyományok megőrzése mellett, kizárólag Spanyolország európaizálásával valósítható meg.

A tanulmány célja José Ortega y Gasset munkásságának részletes bemutatása, két legjelentősebb és a mai napig is legnagyobb hatással bíró művén (Gerinctelen Spanyolország [1921] és A tömegek lázadása [1930]) keresztül. A vizsgálódás középpontjában a korabeli spanyolországi állapotok ismertetése mellett Ortega Európa-koncepciójának értelmezése áll. Fontos szempont továbbá Ortega Spanyolország jövőjével kapcsolatos elképzeléseinek felvázolása, mivel ez a kérdéskör szorosan kapcsolódik a filozófus Európa-felfogásához.

A tanulmány forrásanyagát Ortega magyarul is megjelent munkái (Gerinctelen Spanyolország, A tömegek lázadása), valamint az Alianza Editorial gondozásában kiadott spanyol nyelvű kiadványok képezik.

Letölthető publikációk:

Ortega y Gasset Európa-felfogása164 KBPDF dokumentum2008.11.03.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius