Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

GARADNAI ZOLTÁN

Kelet-Közép-Európa helye és Magyarország szerepe Franciaország külpolitikájában

Ez alatt az idő alatt Párizsban és Nantesban végeztem kutatásokat levéltárakban és könyvtárakban, részt vehettem (részben előadóként) több tudományos konferencián is. Ezen idő alatt elvégzett kutatásaimra alapozva készítettem el és védtem meg (2006. április 24-én) a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskolában a „Kelet-Közép-Európa helye és Magyarország szerepe De Gaulle tábornok Európa-politikájában (1958–1969)” című doktori disszertációmat, miközben számos magyar és francia nyelvű tanulmányt készítettem a francia külpolitika és a magyar–francia kapcsolatok témakörében. A kutatási beszámolóban összegzem a Klebelsberg Kuno ösztöndíj segítségével az elmúlt évek folyamán végzett kutatásaimat, miközben a szűkebb kutatási korszakom kronológiai határain túllépek, és a hungarika-kutatások célját követve az 1945 és 1976 közötti időszakra vonatkozóan közlöm a magyar–francia kapcsolatokra vonatkozó eddigi kutatási ismereteimet és eredményeimet. Bízom abban, hogy ezen összegző tanulmány révén egyaránt segítségére lehetek a korszakkal, illetve a témával foglalkozó kutatóknak és az érdeklődő közönségnek.

De Gaulle Európa-politikájának megértése és keleti politikája valós céljainak és okainak értelmezése ugyanis nem könnyű feladat. Kutatásaim elsődleges célja az volt, hogy a De Gaulle-i détente–entente–cooperation politika kelet-európai irányával, és azon belül a magyar–francia kapcsolatok történetével foglalkozzam. Megvizsgáltam azt is, hogy De Gaulle Európa-politikájában a kelet-közép-európai államok milyen szerepet játszottak. Elsősorban azonban a magyar–francia diplomáciai és politikai kapcsolatok elemzésére vállalkoztam, de ezt Lengyelország, Csehszlovákia és Románia Magyarországgal történő összehasonlításával együttesen végeztem el. Fő célom volt az is, hogy megértsem: De Gaulle milyen eszközöket és módszereket használt a keleti nyitás politikájában, milyen képe volt a kelet-közép-európai államokról, és az összességében mennyire voltak reálisnak mondható. A kortársak és az utókor ugyanis egyaránt hajlamosak arra, hogy érzelmi alapon leegyszerűsített véleményt formáljanak Franciaország külpolitikájáról és a De Gaulle-i Európa-politikáról. Kutatásaimmal azonban a Magyarországon eddig kialakult előítéleteken és sémákon kívántam túllépni azáltal, hogy a magyar–francia kapcsolatok alakulását is befolyásoló De Gaulle-i külpolitikát geopolitikai térbe helyezve vizsgáltam, és a kelet- és közép-európai összefüggéseket is az elemzésem tárgyává tettem.

Letölthető publikációk:

Garadnai Zoltán: Kelet-Közép-Európa helye és Magyarország szerepe Franciaország külpolitikájában599 KBPDF dokumentum2007.06.22.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius