Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
A Biztonsági Tanács 2118. sz. (2013. 09. 27.) határozata a szíriai vegyi fegyverek megsemmisítéséről
2013.09.27.

 

Moszkva 2013. szeptember 9-i kezdeményezése nyomán megnyílt az út az augusztus 21-i szíriai vegyifegyver-támadás nyomán kirobbant válság diplomáciai rendezése felé. Majd szeptember 14-én a genfi amerikai–szovjet tárgyalásokon megállapodás jött létre a szíriai vegyi fegyverek felszámolásáról. A megállapodással eltávolodott közvetlen amerikai katonai intervenció veszélye, megnõtt a válság békés úton, az ENSZ közremûködésével történõ rendezésének esélye.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2013. szeptember 27-én egyhangúlag elfogadta a szíriai vegyi fegyverek megsemmisítésérõl szóló határozatot.  

A Biztonsági Tanács nemzetközi jogilag kötelezõ érvényû határozata nagy jelentõségû a diplomáciatörténetben. Kimondja, hogy a vegyi fegyverek alkalmazása elfogadhatatlan, a nemzetközi békét és biztonságot veszélyeztetõ lépés, amely nem maradhat következmények nélkül. A határozat egyúttal bizonyítja a nemzetközi közösség eltökéltségét a szíriai válság mielõbbi diplomáciai megoldására. Szíriára nézve ez az elsõ, jogilag kötelezõ érvényû BT-dokumentum a 2011-ben kirobbant polgárháború óta. A határozat arra kötelezi Szíriát, helyezze nemzetközi ellenõrzés alá vegyi fegyvereit, és tegye lehetõvé a fegyverszakértõk számára a fegyverraktárokhoz való akadálytalan hozzáférést. A BT-határozat szerint amennyiben Damaszkusz ennek nem tesz eleget, akkor egy újabb BT-határozatot kell elfogadni ahhoz, hogy az ENSZ Alapokmányának hetedik fejezetével összhangban a nemzetközi közösség akár erõ alkalmazásával kikényszerítse a követelések végrehajtását. A határozat reményt kelt a szíriai válság békés rendezéséhez.

(HJ)

A dokumentum újraközlésének forrása a BT honlapja. In:  http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2117%282013%29

Letölthető publikációk:

A-BT-2118-sz-hatarozata50 KBPDF dokumentum2013.09.29.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius