Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
Az ENSZ BT 1368.(2001). számú határozata
2001.09.12.

2001. szeptember 12-én, közvetlenül a terrortámadások másnapján az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa meghozta 1368. számú határozatát. A dokumentumban a szervezet tagjai elítélték a szeptember 11-ei eseményeket, és megerősítették elkötelezettségüket a nemzetközi békét és biztonságot fenyegető terrortámadásokkal szembeni fellépés mellett. A határozat továbbá elismerte az államok egyéni vagy kollektív önvédelemhez való jogát, illetve felszólította a szervezet tagjait, hogy közös erővel lépjenek fel a nemzetközi terrorszervezetekkel illetve az őket támogató államokkal szemben.

A dokumentum legfőbb jelentősége tehát az, hogy hivatalosan is terrortámadásnak minősítették a szeptember 11-ei eseményeket, és az elkövetőkkel szemben garantálták a sértett félnek az önvédelem jogát. Ráadásul a határozat szövegében a válaszlépésekre vonatkozóan szerepel az „all necessary steps” kifejezés, amely adott esetben a háborús beavatkozást is magában foglalhatja. Azáltal pedig, hogy kimondja, hogy egy ilyen támadás esetén a terrorszervezeteket és az őket támogató államokat egyaránt felelősség terheli, gyakorlatilag jogalapot szolgáltatott arra, hogy a válaszlépésben az Egyesült Államok Afganisztán, mint állam ellen indítson hadjáratot, annak terrorista-kapcsolatai miatt. Washington tehát 2001 októberében ezen BT határozatra és az ENSZ Alapokmány 51.cikkére (önvédelem joga) hivatkozva nemzetközi jogi szempontból igazolható háborút indított Afganisztán és az ott rejtőzködő al-Kaida szervezete ellen.

A határozatot újra közreadja Péczeli Anna

A közlés forrása: ENSZ Honlap – Dokumentumtár:

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/533/82/PDF/N0153382.pdf?OpenElement

Letölthető publikációk:

Az ENSZ BT 1368.(2001). számú határozata92 KBPDF dokumentum2010.10.25.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius