Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

KISS CSONGOR

Az Európai Unió felemelkedő visszafogadási politikája: új húzóterület az Unió „szabadság, biztonság és jog érvényesülése térségének” nevezett együttműködésen belül

 

Jelen írás fõ célkitûzése az uniós visszafogadási politika kritikai elemzése, amelyben két fõ problémakört vizsgálok meg: egyrészt az Európai Unió által alkalmazott eszközöket, amelyekkel vonzóbbá teszik harmadik országok számára a visszafogadási megállapodásokat, valamint ezen uniós stratégia sikerességét, másrészt áttekintem, hogy a már megkötött egyezmények összhangban vannak-e a nemzetközi menekültvédelem által felállított emberi jogi kötelezettségekkel.

A tanulmány szerkezeti felépítését illetõen az elsõ fejezetben elemzem a visszafogadás kérdésének beépülését az EU külkapcsolataiba. Megvizsgálom milyen pozícionális elõnye van az EU-nak a visszafogadási megállapodások megkötésére irányuló tárgyalásokban, valamint milyen ösztönzõ eszközök szolgálnak a harmadik országok „rábeszélésére” a sikeres tárgyalások érdekében. Az elsõ fejezetben átfogóan elemzem, hogy az EU milyen szempontok szerint választ potenciális tárgyaló feleket, valamint értékelem a tárgyalások folyamatát és azok kimenetelét. Ebbõl a részbõl kiderül, milyen politikai lépéseket tesz az EU, válaszolva a tárgyaló partnerek igényeire. Ezen túlmenõen következtetéseket vonok le az uniós megközelítés és stratégia sikerességérõl. Az utolsó fejezetben megvizsgálom az uniós visszafogadási megállapodások és a nemzetközi menekültvédelmi kötelezettségek összeegyeztethetõségét. A releváns szakirodalom alapján kiemelem a fõbb menekültvédelmi aggályokat a visszafogadási megállapodásokkal kapcsolatban, majd a hatályos nemzetközi jogi keret fényében elemzem a felmerült emberi jogi kérdések létjogosultságát.

Letölthető publikációk:

Az-EU-felemelkedo-visszafogadasi-politikaja718 KBPDF dokumentum2014.11.03.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius