Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
13. szám (2010)E-KÖNYVTÁR

MEZEI GÉZA

Helyreállított Európa

Helyreállított Európa címû politikai esszém közvetlenül az ezredforduló után készült, s az Osiris Kiadó felkérése olyan áttekintésre szólt, amely az Európa-építés intézményeit és az integráció különbözõ stratégiáit a változó európai politikai környezetben mutatja be. Innen eredt egyrészt a kötet erõteljesen diplomáciatörténeti irányultsága, másrészt pedig eredetisége, hogy az Európa-építést – a szûk intézményi és brüsszeli perspektíva helyett – széles mederben, a források és szereplõk beszéltetésével, a változó korszellem ábrázolásával, eszme- és politikatörténeti szempontból tárgyalja. Ez az átdolgozott, s némileg kibõvített változat továbbra is az 1945 utáni rendezéstõl az ezredfordulóig vizsgálja az európai polgárháború következtében zátonyra futott kontinens politikai és gazdasági felépülését – és megkísérli bemutatni azon tényezõket, amelyek befolyásolhatják jövõbeni választásait.

 

E politikatörténeti esszé fontos szerepet tölthet be az oktatásban, a Corvinus nemzetközi tanulmányok szakos hallgatói körében éppúgy, mint a különbözõ tudományegyetemek európai tanulmányokat folytató, illetve politológus hallgatóinak programjában, valamint a posztgraduális képzésben. Másrészt az alábbi, az európai egységfolyamat fõbb fordulópontjait és tétjeit bemutató kötet, nézetem szerint érdeklõdésre tarthat számot az újságíró-társadalom, a szélesebb közvélemény körében is, és talán hozzájárulhat egy hitelesebb, árnyaltabb és realistább magyar Európa-kép kialakulásához.

Letölthető publikációk:

Helyreállított Európa3.1 MBPDF dokumentum2010.01.24.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius