Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 KÖZLEMÉNY

ZSINKA LÁSZLÓ

A középkori japán történelmi fejlődés jellegzetességeihez

 

A japán civilizáció sajátos helyet tölt be a kelet-ázsiai térségben. Míg a Kínával szomszédos országok általában a kínai civilizáció tágabb övezetébe tartoznak, s különféle módokon átvették és alkalmazták a kínai kulturális és államszervezési mintákat, addig a japán civilizáció Kínához képest önállónak és egészen másnak tûnik. Holott eredetileg Japán is adaptálta a kínai állammintákat. A szigetországot is a kínai jellegû állam és kultúra vonásai határozták meg korai története során. A Kr.u. 1. évezred vége felé bontakozott ki az a hosszadalmas és bonyolult folyamat, aminek eredményeként a japán civilizáció kínai alaprétegén kialakult az attól eltérõ sajátos vonások együttese. Ezért a japán civilizációt leírhatjuk úgy, mint az eredeti kínai sajátosságoktól eltávolodó társadalmat, aminek következtében a változások és „mutációk” nyomán jószerével új civilizáció bontakozott ki. Ennyiben Japán egyértelmûen elkülöníthetõ a kínai civilizáció tágabb értelemben vett kelet-ázsiai övezetétõl.

Letölthető publikációk:

Zsinka_Laszlo_A-kozepkori-japan-fejlodes456 KBPDF dokumentum2013.01.31.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius