Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

GERY KLÁRA

Oscar Halecki gondolatai az európai társadalomfejlődésről a kereszténység tükrében

A tanulmány célja, hogy Európa történelmét végigkísérve bemutassa a kontinensen különböző korszakokban megjelent egységtörekvéseket, illetve megosztottságokat. A két jelenség egymásból következő, egymást kiegészítő folyamat – Európa a kezdetektől fogva mind a mai napig állandó mozgásban van, csupán az utóbbi évek, évtizedek eseményei mutatnak némi stabilizálódást. A történelmi folyamatokat a tanulmány az ókortól kezdődően, Oscar Halecki lengyel történész Európa millenniuma c. könyvének alapján veszi górcső alá egy első látásra szokatlan nézőpontból, a kereszténység történetének szempontjából.

Oscar Halecki, lengyel történész 1891 és 1973 között élt. 1939-ig Varsóban, egyetemi tanárként dolgozott, majd az Egyesült Államokba emigrált. Attól kezdve New Yorkban, a Columbia és a jezsuita Fordham egyetemeken tanított. Történészként az Egyesült Államokban is Európa, szűkebb régióként pedig Közép-Kelet-Európa történetével, az itt élő népek, nemzetek sorsával foglalkozott.

Munkásságára jellemző a keresztény megközelítés: Európa történelmét, az egységgondolatokat elemezve kiindulópontja, alapvető szempontja sok esetben a kereszténység volt. Föderalista gondolkodóként közösséget vállalt az európai civilizációval és annak különböző, múlt- és jelenbeli egységtörekvéseivel. Európa millenniuma című, 1963-ban írt munkájában az európai kontinens történelmét a kereszténység szempontjából mutatja be, rávilágítva arra, milyen fontos szerepet játszott e világvallás a korabeli Európa létrejöttében és alakulásában.

Letölthető publikációk:

Oscar Halecki gondolatai az európai társadalomfejlődésről a kereszténység tükrében142 KBPDF dokumentum2008.11.03.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius