Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

IGNÁTH ÉVA

A demokratikus béke koncepciója az új nemzetközi rendszerben

A huszadik század vége a több mint negyven évig fennállt bipoláris világrend felbomlását hozta. A kilencvenes években két nagy folyamat vált meghatározóvá, a globalizáció és a demokratizálódás. A globalizáció legszembetűnőbb formában a gazdasági téren formálódott ki. Ennek részeit alkotják többek között a pénzügyi piacok világméretűvé válása, a transznacionális, illetve multinacionális vállalatok terjeszkedése, a gyorsuló információáramlás, valamint a négy szabadság egyre akadálytalanabb áramlása. Ezekkel a folyamatokkal párhuzamosan a fragmentáció, integráció, fokozódó interdependencia s a lokalizáció is jelen vannak a nemzetközi rendszerben. Az új folyamatok a biztonság fogalmának újraértelmezéséhez is elvezetett. A humanitárius biztonság már a hetvenes évektől egy új dimenzió lett, de a kilencvenes években nagy hangsúlyt kapott a migráció, mint biztonsági kockázat, a nemzetközi bűnözés terjedése, a proliferáció, és a környezetvédelmi kockázatokat is figyelembe vették.

Az 1989-es események, a volt szocialista országok demokratizálódási folyamatai, s eleve a demokratikus út választása a kommunista berendezkedés után optimizmussal töltötte el a nyugati országokat, politikusokat. A Szovjetunió felbomlása 1991-ben, s az, hogy a korábbi nagy ellenfél is a demokratikus berendezkedés normáinak átvétele mellett tette le voksát, tovább fokozta az euforikus hangulatot. A demokratizálódás folyamata egy olyan politikaelméleti nézet felé fordította a szakemberek figyelmét, amely a hidegháború vége előtt már felbukkant, ám csak a szocialista blokk felbomlásával vált hangsúlyossá, ez, pedig a demokratikus béke koncepciója volt. Az Immanuel Kant filozófiai munkásságához visszanyúló gondolatkör az örök béke megteremtődésének lehetőségét a demokratizálódásban, a demokráciák – mégpedig liberális demokráciák – minél szélesebb körű elterjedésében látja. Mai világunkban az afganisztáni, majd az iraki háború, ugyanakkor a demokrácia terjesztésére irányuló amerikai külpolitika veti fel a koncepció megújulásának, új kutatási halmazokra való kiterjedésének kérdését. Jelen írásban a szerző a kanti koncepció rövid felvázolását követően a nyolcvanas évektől kialakult elméleti irányzat főbb jellemzőit igyekszik bemutatni, kitérve a kritikákra is.

Letölthető publikációk:

A demokratikus béke koncepciója az új nemzetközi rendszerben100 KBPDF dokumentum2008.12.07.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius