Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
Oroszország az antant hadicéljairól
1914.08.30.

 

Szergej Szazonov orosz külügyminiszter – az antant hatalmak képviselõi közül elsõként foglalta össsze azokat a célokat, amelyeket a gyõztes háború után érvényesíteniük kellene. A listát 1914. augusztus 30-án ismertette Maurice Paléologue Franciaország pétervári nagykövetével.  

 

 1. A három szövetséges fõ célja Németország hatalmának és katonai-politikai uralmi igényének megtörése.
 2. A területi változásokat a nemzetiségi elvek határozzák meg.
 3. Oroszország kisajátítaná a Nyeman alsó folyását és Galícia keleti részét. A lengyel királysághoz tartozna Kelet-Posen, Szilézia […] és Nyugat-Galícia.
 4. Franciaország visszakapná Elzász-Lotaringiát, a Rajna menti Poroszország egy részét és Pfalzot.
 5. Belgium jelentõs területnövekedéssel számolhatna.
 6. Schleswig-Holsteint visszaadnák Dániának.
 7. Helyreállítanák Hannover királyságot.

Ausztria három részre osztott monarchia lenne: az osztrák császárság az örökös tartományokkal, a cseh királyság és a magyar királyság. Az osztrák császárság egyedül az „örökös tartományokra” terjedne ki. A cseh királyság a mai Cseh és Morvaországot jelentené. A magyar királyságnak Erdély sorsáról meg kellene állapodnia Romániával.

 1. Szerbia annektálná Boszniát, Hercegovinát, Dalmáciát és Észak-Albániát.
 2. Bulgáriát Szerbia kompenzálná Macedóniában.
 3. Dél-Albániát – az Olaszországhoz kerülõ Valona kivételével – Görögországhoz csatolnák.
 4. A német gyarmatokon Anglia, Franciaország és Japán osztozna.
 5. Németország és Ausztria háborús jóvátételt fizetne.

Forrás:  Cronik Handbuch. Reden und Dokumente des 20. Jahrhunderts. Chronik Verlag, Gütersloh/München, 1996. 82–83. Fordította: Németh István.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius