Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 BESZÁMOLÓ
Beszámoló Hoffmann Tamás The challenge of transnational armed conflicts című PhD-értekezésének nyilvános vitájáról

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2011. november 14-én lezajlott Hoffmann Tamás The challenge of transnational armed conflicts című PhD-értekezésének nyilvános vitája. A disszertáció a Kar Doktori Iskolában készült, a jelölt témavezetője Kardos Gábor volt. A Kar Doktori Tanácsa az értekezés bírálatára Szalayné Sándor Erzsébetet és Sulyok Gábort kérte fel. A bíráló bizottság tagjai voltak: Kukorelli István (a bíráló bizottság elnöke), Kovács Péter, Szemesi Sándor (a bíráló bizottság titkára) és a két opponens.

A nyilvános vita az egyetem doktori szabályzatának megfelelően lezajlott. A bíráló bizottság a disszertációt és a védést a következőképpen értékelte: „Dr. Hoffmann Tamás doktori értekezése mind formai, mind tartalmi szempontból értékes és színvonalas tudományos munkának minősül, mely nagyban hozzájárul a transznacionális fegyveres összeütközések jelenségének megismeréséhez. A szerző jogi szempontú feldolgozását adja annak a témakörnek, ami többek között a békekutatás és konfliktuskutatás kiemelt tárgyköre már jó ideje. Az értekezés nagy erénye, hogy rendszerbe szedi a fegyveres konfliktusok jogi státusával kapcsolatos külföldi szakirodalmi álláspontokat, a bizottság azonban azt javasolja, hogy az értekezés monográfiaként történő megjelenése során a szerző fordítson figyelmet a téma hazai jogi irodalmának vizsgálatára is. Az értekezés témaválasztása jól mutatja a humanitárius nemzetközi jog alkalmazásának lehetőségeit és korlátait. A bizottság javasolja a kari és az Egyetemi Doktori Tanácsnak, hogy a jelölt számára a PhD fokozatot ítélje oda.”

A bíráló bizottság „summa cum laude” minősítéssel javasolta a PhD-fokozat megadását a Kari- és az Egyetemi Doktori Tanácsának.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius