Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

PÉCZELI ANNA

Nukleáris költségvetés és stratégiai felülvizsgálat az Egyesült Államokban

A tanulmány az Egyesült Államok nukleáris stratégiáját vizsgálja a költségvetési korlátozások tükrében. Az elemzés kiindulási pontját az új START-szerződés 2010-es ratifikációja jelenti, melynek során a republikánus támogatás elnyerése érdekében Obama elnök egy több mint 200 milliárd dolláros nukleáris fejlesztési csomagot terjesztett elő. Ennek egyik eleme az atomfegyverek fejlesztése, a másik pedig a hordozóeszközök új generációjának kiépítése. A tanulmány első pillére ennek a fejlesztési tervnek a sorsát vizsgálja, a 2011-es év során életbe lépett, költségvetést korlátozó törvények tükrében.

A költségvetési megszorítások hatására azonban nemcsak a fejlesztési tervek megvalósíthatósága vált kérdésessé, hanem egyúttal a nukleáris stratégiai tervezés több évtizedes hagyományai is felülvizsgálat alá kerültek. Ez nem csupán technikai elemeket foglal magában, de az atomfegyverek számát és a nukleáris triád fenntarthatóságát is megkérdőjelezi.

A tanulmány azt próbálja bizonyítani, hogy a gazdasági realitások egyedülálló lehetőséget teremtettek a hidegháborús stratégiai tervezéstől való elmozdulásra, ennek megvalósításához azonban maguk a költségvetési korlátozások még nem elegendőek, a további leszerelés kulcsa elsősorban a stratégiai tervezés technikai elemeiben rejlik.

(A tanulmány újraközlésének forrása: MKI-tanulmányok,2012/10. In: http://www.kulugyiintezet.hu/pub/displ.asp?id=DHJAEF )

Letölthető publikációk:

Nuklearis_koltsegvetes1 MBPDF dokumentum2012.05.15.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius