Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
Az Országgyűlés 94/1998. (XII. 29.) sz. határozata a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveiről
1998.12.29.

A magyar biztonságpolitikai alapelvek 1993. évi elfogadását követő öt év alatt mind a világpolitikai helyzet, az euroatlanti kapcsolatrendszer, mind pedig Magyarország szűkebb környezete változásokon ment keresztül. A délszláv válság 1991-től 1995-ig tartó időszaka lezárult ugyan a daytoni egyezmények aláírásával, ám Koszovó helyzete egyre kritikusabbá vált. Magyarország, a magyar biztonságpolitika szempontjából kiemelkedő fontosságú volt a közelgő NATO-csatlakozás és az abból adódó új biztonságpolitikai helyzet. Ez szükségessé tette a korábbi biztonságpolitikai alapelvek felülvizsgálatát, újak létrehozását.

Az új biztonságpolitikai alapelvek létrehozása sokkal gyorsabb, zökkenőmentesebb folyamat volt, mint öt évvel korábban. Az Országgyűlés bizottságai közül a Külügyi és a Honvédelmi Bizottság az alapelvekre vonatkozó javaslatot először 1998. december 9-én tárgyalta meg, komolyabb módosítási javaslat nélkül. Az Országgyűlés 1998. december 15-én bocsátotta vitára a határozati javaslatot, amelynek címe A Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikai alapelvei volt. A vitát Szabó János honvédelmi miniszter nyitotta meg, aki az akkori történelmi helyzetből a közelgő NATO-tagságot emelte ki. A felszólalók közül Mécs Imre és Perlaki Jenő módosító indítványt nyújtott be az alapelvekkel kapcsolatban, így azokat a bizottságok újra megtárgyalták. A már korábban említett Külügyi és a Honvédelmi Bizottság 1998. december 16-án ült össze újra, ám a módosításokat nem fogadta el, így javaslataikat a képviselők visszavonták. Az Országgyűlés végül 1998. december 28-án fogadta el a 94/1998 (XII. 29.) OGY-határozatot a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikai alapelveiről.

A határozat 17 pontból áll, nem bomlik külön alfejezetekre. A biztonságpolitika céljait tekintve, a célrendszer általános, és már beintegrálódott a washingtoni szerződés (1949) pontjaiból adódó kötelezettségek vállalása is. A biztonság fogalmát átfogó értelemben használja a határozat, s oszthatatlannak tekinti.

(Újra közreadja Ignáth Éva)

Források:

ˇ         Az Országgyűlés 1998. december 15-ei ülésének jegyzőkönyve. Letölthető: http://www.mkogy.hu/internet/plsql/ogy_naplo.naplo_fadat_aktus?p_ckl=36&p_uln=43&p_felsz=351&p_felszig=363&p_aktus=65

ˇ         Az Országgyűlés 1998. december 28-i ülésének jegyzőkönyve. Letölthető: http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_naplo.naplo_fadat_aktus?p_ckl=36&p_uln=45&p_felsz=28&p_felszig=30&p_aktus=11

ˇ         A 94/1998 (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikai alapelveiről letölthető: http://www.complex.hu/kzldat/o98h0094.htm/o98h0094.htm

Letölthető publikációk:

Az Országgyűlés 94
1998. (XII. 29.) sz. határozata a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveiről154 KBPDF dokumentum2009.12.14.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius