Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

OROSZ ANNA

Szerbia külpolitikája a koszovói háború lezárulásától a tartomány függetlenedéséig

Szerbia külpolitikáját 2000 óta leginkább az összeegyeztethetetlen célok és eszközök jellemezték, melyek hátterében az elmúlt évtized balkáni történelmének következményei húzódnak meg. Szerbia, éppen akkor, amikor komoly demokratizálódási folyamatok indultak be Közép- és Kelet-Európában, és minden rendszerváltó ország az Európai Közösségekhez való csatlakozást tűzte ki célul maga elé, véres konfliktusba vezette a volt Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságot, melynek köszönhetően fokozatosan kizárta magát a demokratikus nyugati nemzetközi közösségből. A délszláv válságok olyan bel- és külpolitikai kényszerhelyzeteket eredményeztek, melyek mind a mai napig béklyóban tartják a szerb politikai vezetést. A szerb külpolitika fejlődését minduntalan visszaveti a múlt és a jelen problémáinak lezáratlansága, így például Koszovó státuszának tisztázatlansága, a háborús bűnösök megítélésének kérdése. Pedig ezek feloldása kulcs szerepet játszana a jövőre való koncentrálásban, melynek fókuszába mostanra az Európai Unióhoz való közeledés került.

Az alábbi tanulmányban arra teszek kísérletet, hogy összefoglaljam a szerb külpolitikát érintő legfontosabb tudnivalókat és dilemmákat. Ezzel összefüggésben először a szükséges előzmények bemutatására kerül sor, melyet azon legfontosabb belső és külső tényezők ismertetése követ, melyek hatással vannak a szerb nemzetközi kapcsolatok alakulására és fejlődésére. A tanulmány harmadik fejezetében a főbb külpolitikai prioritásokat és irányvonalakat tekintem át, figyelembe véve azok időbeli hangsúlyváltozásait Koszovó függetlenségének kikiáltásáig. Végül, de nem utolsósorban a magyar-szerb bilaterális kapcsolatok lesznek terítéken, melyet egy rövid összefoglalás és kitekintés követ.

 

Letölthető publikációk:

Szerbia külpolitikája a koszovói háború lezárulásától a tartomány függetlenedéséig209 KBPDF dokumentum2008.12.07.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius