Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
Az Európai Tanács nyilatkozata Ukrajnáról
2014.03.06.

 

2014. március 6-án az Európai Tanács (állam- illetve kormányfõk tanácsa) rendkívüli ülést tartott Brüsszelben, amelyen a szokástól eltérõen részt vett Arszenyij Jacenyuk ukrán miniszterelnök is. A tanács ülésére a külügyminiszterek tanácsának március 3-i ülését követõen került sor, és azután, hogy közvetlenül az EU állam- illetve kormányfõk tanácsának ülése elõtt a Krími Autonóm Köztársaság Legfelsõ Tanácsa népszavazást írt ki március 16-ára a köztársaságnak az Oroszországi Föderációhoz csatlakozása ügyében. A tanácskozás a tervezettnél hosszabban tartott és fõként az említett népszavazásról szóló krími döntés miatt a várnál keményebb hangú állásfoglalást eredményezett. „Határozottan elítéljük, hogy az Oroszországi Föderáció indokolatlanul megsértette Ukrajna szuverenitását és területi integritását, – mondja egyebek mellett az Európai Tanács nyilatkozata – és felszólítjuk az Oroszországi Föderációt, hogy a vonatkozó megállapodásokkal összhangban haladéktalanul irányítsa vissza fegyveres erõit azok állandó állomáshelyére.” A tanács a külügyminiszterek március 3-i állásfoglalását jóváhagyva, több Oroszország elleni intézkedést helyezett kilátásba, ha Moszkva nem teljesítené az általa megfogalmazott követelményeket. A tanács nyilatkozata szól Ukrajna EU-társult tagságának megváltozott perspektívájáról is.

A dokumentum angol nyelvû szövegét lásd – Remarks by President of the European Council Herman Van Rompuy following the extraordinary meeting of EU Heads of State or Government on Ukraine. In: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/141373.pdf ;

magyar nyelvû szövegét lásd – Az állam- illetve kormányfõk nyilatkozata Ukrajnáról Brüsszel, 2014. március 6. In: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/HU/ec/141394.pdf

 

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius