Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

HAMBERGER JUDIT

Kína és Közép-Európa

 

Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott Kína befektetési tevékenysége Európában, azon belül is fõleg Nyugat-Európában. A meghatározó kutatóközpontok elsõsorban a kínai cégek nyugat-európai terjeszkedését veszik górcsõ alá, miközben a közép-európai régióban zajló hasonló folyamatokat kevésbé relevánsnak tekintik. Teszik mindezt annak dacára, hogy alig egy év alatt számos igen magas rangú kínai kormányzati delegáció járt térségünkben, két meghatározó fontosságú, regionális szintû csúcstalálkozóra is sor került – 2011-ben Budapesten, 2012-ben pedig Varsóban –, ráadásul egyre nyilvánvalóbbak annak jelei, hogy Peking gazdasági egységként kívánja kezelni Közép-Európát. Legalább ilyen figyelemreméltó jelenség, hogy maguk a közép-európai kormányzatok és kutatók is inkább a Kínával fenntartott bilaterális kapcsolataikra figyelnek, miközben a Pekinggel folytatott tárgyalások kapcsán a regionális együttmûködés lehetõsége szinte fel sem merül, és a megjelenõ tanulmányok, elemzések is a kétoldalú kapcsolatok szintjén maradnak leginkább.

Ezért a Magyar Külügyi Intézet kutatói jelen tanulmányukkal az elsõk között vázolják fel a tágabb értelemben vett közép-európai régió és Kína között fennálló kapcsolatok történetét, rendszerét, politikai és gazdasági vetületeit, perspektíváit. Sorra veszik a visegrádi országok és a Nyugat-Balkán államainak Kínához fûzõdõ kapcsolatait, majd Kína regionális gazdasági szerepét tekintik át.

 (Elsõ közlés: MKI-tanulmányok, 2012. 27.)

Letölthető publikációk:

Kina_es_Kozep-Europa3.2 MBPDF dokumentum2012.12.17.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius