Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 SZÓCIKK
Hollandia politikai pártjai

Hollandia (hivatalos nevén Holland Királyság) 1815-ben nyerte el függetlenségét, az ország államformája ekkortól kezdve alkotmányos monarchia. Az 1814-ben elfogadott alkotmány megteremtette az új, független holland állam alapjait. Az 1848-as forradalmak hatására új, liberális alapokmányt fogadtak el, ez az átdolgozás tekinthető a ma érvényben lévő alkotmány eredeti verziójának. Azóta számos módosítást hajtottak végre az alkotmányon, 1983-ban a klasszikus polgári és politikai jogok mellett az alapvető szociális jogok is szabályozást nyertek. Hollandiában nem érvényesül a hatalmi ágak hagyományos szétválasztása. A legfőbb törvényhozó szerv a kétkamarás parlament (Staten-General), de az uralkodó is részese a törvényhozásnak. A törvények elfogadásához a két kamara és az uralkodó jóváhagyása is szükséges. Az Első Kamara (felsőház) 75 tagját a 12 tartományi kormányzat, míg a Második Kamara (alsóház) 150 tagját a választók közvetlenül választják. Politikailag az alsóháznak nagyobb súlya van.

1945 után az ország jelentős szerepet játszott az európai integráció folyamatában. Hollandia alapító tagja a Benelux Uniónak, 1949-ben belépett a NATO-ba, tagja lett az Európai Gazdasági Közösségnek, valamint számos nemzetközi szervezetnek. 2005-ben Franciaországgal együtt népszavazással elutasította az Európai Unió alkotmányszerződését.

Hollandiában a parlamenti választásokat négyévente rendezik meg arányos képviselet alapján. A holland pártrendszer tükrözi a holland történelem fejlődését, és egyúttal kifejezi a modern ipari társadalomban meglévő politikai ellentéteket. A hagyományos parlamenti pártok a XIX. század második felében jöttek létre. A második világháború után a politikai fejlődés az ún. társulásos demokrácia kialakulásához vezetett. A holland pártrendszer 1945 utáni fejlődésének egyik fontos ismertetőjegye a pártok számának gyors növekedése volt. A holland pártok a katolikus, protestáns és világi szubkultúrára épülnek. A vallás politikaformáló szerepét mutatja az a tény, hogy európai viszonylatban Hollandiában található a legtöbb, a keresztény vallás értékeinek politikai úton történő érvényesítésére törekvő párt.

Letölthető publikációk:

Hollandia politikai pártjai145 KBPDF dokumentum2008.04.25.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius